HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi վարկային քարտ

Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտը մատչելի է և ճկուն , անկախ նրանից` գումար եք փոխանցում, թե գնում կատարում:

Առավելություններ

HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi վարկային քարտի միջոցով կարող եք օգտվել հետևյալ առավելություններից՝

 • Մատչելի
  Ստացեք քարտ, որը չունի տրամադրման և ամսական սպասարկման վճար, ինչպես նաև կատարեք անվճար կանխիկացումներ Բանկի բանկոմատներից:
 • Խնայեք գումար քարտով վճարելու դեպքում
  Վճարեք Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում առաջարկվող զեղչերից:
 • Ճկուն քարտ
  Մինչև 1 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափ՝ Ձեր վարկավորման պահանջներին համապատասխան:
 • Անվճար SMS ծառայություն
  Ստացեք Ձեր գործարքների ակնթարթային հաստատումն անվճար SMS ծառայության միջոցով:

Վճարներ և գանձումներ

Վճարներ և գանձումներ Սակագին
Քարտի թողարկման վճար Վճար չի կիրառվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Վճար չի կիրառվում
Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Լրացուցիչ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագներով սահմանված չափով)
Վճար չի կիրառվում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
15%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
16,08%
Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
 • Փոխանցվող գումարի 0,75%` HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
5 000 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1 000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
8 000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի կիրառվում
SMS ծառայություն
Վճար չի կիրառվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի կիրառվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե այն ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարման ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վճարներ և գանձումներ

Վճարներ և գանձումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Լրացուցիչ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագներով սահմանված չափով)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 15%
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին 16,08%
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Վճարներ և գանձումներ Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75%` HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Վճարներ և գանձումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 5 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 8 000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 15 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե այն ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
Սակագին 3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Վճարման ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վճարներ և գանձումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայման Սակագին
Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
400 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Առավելագույնը 3
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
5,000,000 ՀՀ դրամ
Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ
Սկսած 100 000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում) Չի կիրառվում

Այլ պայմաններ

Պայման Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
Սակագին 400 000 ՀՀ դրամ
Պայման Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Սակագին Առավելագույնը 3
Պայման Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
Սակագին 5,000,000 ՀՀ դրամ
Պայման Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայման Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Սակագին Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պայման Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Պայման Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ
Սակագին Սկսած 100 000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ
Պայման Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)
Սակագին Չի կիրառվում

Կարևոր նշումներ

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկն արժենալու վարկառուի համար՝ տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

 • Քարտը տրամադրվում է ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին:
 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տարեկան տոկոսներ չեն հաշվարկվում:
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը` 65 տարեկան:
 • Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտերը թողարկվում են երեք տարի ժամկետով: Քարտերը ենթակա են վերաթողարկման Բանկի հայեցողությամբ:
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով, սակայն սահմանաչափը կարող է վերանայվել Բանկի հայեցողությամբ:
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով:
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն:
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է, և քարտը հաճախորդի  կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի  Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները կանոնակարգ 8/05-ի:

Դիմել առցանց

Դիմել մասնաճյուղում

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Ձեր միջազգային Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտից օգտվելը միշտ շահավետ է:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու ժամանցը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում դասի վարկային քարտ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսակերպին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 14/3/2019 07:31:19 AM