HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi վարկային քարտ

Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտը մատչելի և ճկուն է, անկախ նրանից` գումար եք փոխանցում, թե գնում կատարում:

Առավելություններ

HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi վարկային քարտի միջոցով կարող եք օգտվել

 • Մատչելի
  Ստացեք քարտ, որը չունի տրամադրման և ամսական սպասարկման վճար, ինչպես նաև կատարեք անվճար կանխիկացումներ Բանկի բանկոմատներից:
 • Խնայեք գումար քարտով վճարելու դեպքում
  Վճարեք Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում առաջարկվող զեղչերից:
 • Ճկուն քարտ
  Մինչև 1 միլիոն ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափ և ընդամենը տարեկան 15% անվանական տոկոսադրույք՝ Ձեր վարկավորման պահանջներին համապատասխան:
 • Անվճար SMS ծառայություն
  Ստացեք Ձեր գործարքների ակնթարթային հաստատումն անվճար SMS ծառայության միջոցով:

Գանձումներ և վճարումներ

Գանձումներ և վճարումներ Սակագին
Քարտի թողարկման վճար Վճար չի կիրառվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Վճար չի կիրառվում
Լրացուցիչ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Լրացուցիչ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագներով սահմանված չափով)
Վճար չի կիրառվում
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
15%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
16,08%
Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Քարտից քարտ գումարների փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի «HSBC Բանկ Հայաստան»; վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի «HSBC Բանկ Հայաստան» վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
5 000 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1 000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
8 000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի կիրառվում
SMS ծառայություն
Վճար չի կիրառվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի կիրառվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
3 000 ՀՀ դրամ2
Վճարի ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Գանձումներ և վճարումներ

Գանձումներ և վճարումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Լրացուցիչ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Լրացուցիչ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագներով սահմանված չափով)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 15%
Գանձումներ և վճարումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին 16,08%
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Գանձումներ և վճարումներ Քարտից քարտ գումարների փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի «HSBC Բանկ Հայաստան»; վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի «HSBC Բանկ Հայաստան» վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 5 000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1 000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 8 000 ՀՀ դրամ2
Գանձումներ և վճարումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 15 000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Գանձումներ և վճարումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
Սակագին 3 000 ՀՀ դրամ2
Գանձումներ և վճարումներ Վճարի ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Գանձումներ և վճարումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայման Սակագին
Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
400 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Առավելագույնը 3
Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
5 000 000 ՀՀ դրամ
Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Քարտի կորստի դեպքում` հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Մինչև 25 000 ՀՀ դրամ
պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ
Սկսած 100 000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում) Չի կիրառվում

Այլ պայմաններ

Պայման Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
Սակագին 400 000 ՀՀ դրամ
Պայման Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Սակագին Առավելագույնը 3
Պայման Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
Սակագին 5 000 000 ՀՀ դրամ
Պայման Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայման Քարտի կորստի դեպքում` հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Սակագին Մինչև 25 000 ՀՀ դրամ
Պայման պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Պայման Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ
Սակագին Սկսած 100 000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ
Պայման Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)
Սակագին Չի կիրառվում

Կարևոր նշումներ

 • Քարտը տրամադրվում է ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին
 • Քարտային հաշվի դրամական մնացորդի նկատմամբ տոկոսներ չեն հաշվարկվում
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը 65 տարեկան
 • Մաստերքարտ Ստանդարտ Flexi քարտերը թողարկվում են երեք տարի ժամկետով: Բանկի հայեցողությամբ քարտերը կարող են վերաթողարկվել
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով: Սակայն Բանկի հայեցողությամբ այդ սահմանաչափը կարող է վերանայվել
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող պրոդուկտների և ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և քարտը հաճախորդի  կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Նախքան վարկային պայմանագիր կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ`համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված  «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Դիմել առցանց

Դիմել մասնաճյուղում

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Ձեր միջազգային Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտից օգտվելը միշտ շահավետ է:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու ժամանցը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում դասի վարկային քարտ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսակերպին:

Last updated on: 2/7/2019 09:49:07 AM