Ինչպե՞ս HSBC-ի անշարժ գույքի վարկերը կարող են Ձեզ օգնել:

HSBC Հայաստանը առաջարկում է տարբեր տեսակի ծառայություններ՝ Ձեր կարիքները բավարարելու համար: Մեր վարկային մասնագետների օգնությունը և շուկայում առկա լավագույն սակագներով առաջարկվող անշարժ գույքի վարկերը կօգնեն հեշտությամբ իրականացնել Ձեր երազանքները: 

Մեր պրոդուկտները

 • Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ ՀՀ դրամով
  Ստացեք մինչև 200 միլիոն ՀՀ դրամ՝ Ձեր երազանքի տունը գնելու համար:
 • Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ ԱՄՆ դոլարով
  Ստացեք մինչև 400 000 ԱՄՆ դոլար՝ Ձեր երազանքի տունը գնելու համար:
 • Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ ՀՀ դրամով
  Ստացեք մինչև 35 միլիոն ՀՀ դրամ՝ Ձեր տունը վերանորոգելու համար:
 • Անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ ԱՄՆ դոլարով
  Ստացեք մինչև 70 000 ԱՄՆ դոլար՝ Ձեր տունը վերանորոգելու համար:
 • Վերաֆինանսավորում
  Օգտվեք ավելի շահավետ տոկոսադրույքից և խնայեք գումար՝ Ձեր հիպոտեկային վարկը վերաֆինանսավորելու միջոցով:

Հարկավոր է իմանալ

Վարկային պարտավորությունները վարկային պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ վճարումը պարբերաբար ուշացնելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել և Դուք կարող եք զրկվել դրա նկատմամբ Ձեր իրավունքներից:

Կարևոր է իմանալ

 1. Բանկը կարող է Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրել և տրամադրել HSBC Խմբի մեջ մտնող ընկերություններին և օտարերկրյա իրավասու մարմիններին՝ ֆինանսական հանցագործությունների ռիսկի կառավարման գործողությունների և հարկային համապատասխանության պարտավորություններն ապահովելու նպատակով: Նշված տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման կարգը և պայմանները սահմանվում են Հիմնական Պայմաններին որպես Հավելված կցվող և Հիմնական Պայմանների անբաժանելի մասը կազմող «Ֆինանսական հանցագործության ռիսկի կառավարման գործողությունների և հարկային համապատասխանության կապակցությամբ Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման պայմաններ» փաստաթղթով: Այդպիսի կարգավորումներից է «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտը» (ՕՀՀՀԱ), որն ուժի մեջ է մտել 2014 թ. հուլիսի 1-ից: Այս օրենսդրական ակտը, որի կիրառումն ապահովվում է Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից, ուղղված է հարկային համապատասխանության խրախուսմանը՝ կանխարգելելով, որ ԱՄՆ քաղաքացիներն իրենց եկամուտների և ակտիվների հարկումից խուսափելու նպատակով օգտվեն ոչ ամերիկյան ֆինանսական կազմակերպություններից և օտարերկրյա ձեռնարկություններից:
 2. Համաձայն Բանկի գործունեության սկզբունքների, ներքին կանոնակարգերի և «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների, ինչպես նաև միջազգային պատժամիջոցների հիման վրա ընդունված ներքին իրավական ակտերի պահանջները` Բանկն իրավունք ունի կասկածներ ունենալու դեպքում իր նախաձեռնությամբ ցանկացած հարցում կատարելու (այդ թվում՝ բանավոր) կամ պահանջելու լրացուցիչ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր: HSBC Safeguard-ը իրենից ներկայացնում է մի շարք գործընթացների ամբողջականություն, որն ուղղված է ուժեղացնել մեր բոլոր հաճախորդների պաշտպանությունը զեղծարարություններից և ֆինանսական հանցագործություններից գլոբալ համակարգերի և գործընթացների միջոցով: Այն իր մեջ ներառում է փողերի լվացման և սանկցիաներից խուսափելու դեմ պայքարի հնարավորության ուժեղացում, քանի որ վերջիններս հաճախ հանդիսանում են բազմաթիվ ֆինանսական հանցագործությունների շարժիչ ուժը:  

Հետադարձ կապ

Հեռախոսով

Զանգահարեք մեզ +347 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Հեռախոսահամարները գործում են 24/7 ռեժիմով:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 14/3/2019 07:30:25 AM