HSBC մինչև 18 տարեկան երեխայի հաշիվ

Եթե Ձեր երեխայի համար գումար կուտակելու նպատակով հատուկ հաշիվ եք փնտրում, ապա մեր մինչև 18 տարեկան երեխայի անվճար հաշիվը Ձեր լավագույն ընտրությունն է:
ՀՀ դրամից (ՀՀԴ) բացի ցանկացած այլ արժույթով բանկային հաշիվը ենթադրում է լրացուցիչ ռիսկ՝ կապված փոխարժեքի տատանումների հետ: Մասնավորապես` փոխարժեքների տատանումների դեպքում Ձեր արտարժույթով ավանդի ՀՀ դրամով համարժեքը կարող է փոփոխվել:

Առավելություններ

 • Հաշվի անվճար սպասարկում
 • Հաշին նվազագույն մուտքի պահանջ չի գործում

Հարկավոր է իմանալ

Լրացուցիչ առավելություններ

 • Գործարքների մանրամասներն արտացոլվում են Ձեզ պարբերաբար տրամադրվող քաղվածքներում
 • Հաշիվը կարող է բացվել ծնողի, խնամակալի կամ այլ երրորդ անձի կողմից
 • Հաշիվը կարող է սպասարկվել ցանկացած մասնաճյուղում` անկախ նրանից, թե որ մասնաճյուղում է այն բացվել

Հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթեր1

ՀՀ քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք ունեցող և ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց համար՝

 

 • Հաշվի բացման դիմում` ստորագրված այն անձի կողմից, ով բացում է հաշիվը մինչև 18 տարեկան երեխայի համար (ծնող կամ երրորդ անձ):
 • Ծնողների կամ երրորդ անձի անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ:2, 3
 • Մինչև 18 տարեկան երեխայի անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), հակառակ դեպքում` ծննդյան վկայական:
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերից մեկը. նույնականացման քարտ, հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական ապահովության քարտ), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք, հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք ինչպես մինչև 18 տարեկան երեխայի, այնպես էլ ծնողների կամ երրորդ անձի համար:4 5
 • Ամուսնության վկայական, եթե մինչև 18 տարեկան երեխայի հաշիվը բացվել է ծնողների կողմից:
 • Եթե ծնողը հանդիսանում է մինչև 18 տարեկան երեխայի միակ օրինական ներկայացուցիչը, ապա այդ փաստը վկայող իրավական փաստաթուղթ (օրինակ՝ մահվան վկայական, մյուս կողմին ծնողական իրավունքներից զրկելու մասին դատարանի որոշում և այլն) 3

1Հաշվի բացման ընթացքում Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

2Փաստաթղթի բնօրինակը վերադարձվում է Հաճախորդին, իսկ պատճենը պահվում է Բանկում:

3Անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր` համաձայն 22/12/2009 թ.-ի թիվ 767 ՀՀ կառավարության որոշման, բացառությամբ վերադարձի վկայականի՝ միայն ՀՀ վերադառնալու համար և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի:

4Մինչև 18 տարեկան երեխայի հանրային ծառայությունների վերաբերյալ փաստաթուղթը պարտադիր չէ, եթե հաշիվը բացվել է Երրորդ անձի կողմից:  

5Մինչև 18 տարեկան երեխայի աշխատավարձը/եկամուտը հավաստող փաստաթղթի պատճեն, եթե հաշիվը բացվել է 14-18 տարեկան երեխայի կողմից իր եկամուտները տնօրինելու համար:

 

Դիմել առցանց

HSBC-ի հաճախորդները կարող են դիմել՝ ստորև կոճակը սեղմելու միջոցով:

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև`

 

Ստացեք Ձեր աշխատավարձը, կատարեք և ընդունեք տեղական և միջազգային փոխանցումներ միայն մեկ բանկային հաշվի միջոցով։

 

Խնայեք Ձեր գումարները HSBC-ում` միաժամանակ հնարավորություն ունենալով դրանք օգտագործել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում:

 

Մեր էսքրոու հաշվի միջոցով կարգավորեք անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների ընթացքում ծագող հնարավոր խնդիրները:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/7/2019 10:11:39 AM