HSBC ընթացիկ հաշիվ

Ստացեք Ձեր աշխատավարձը, կատարեք և ընդունեք տեղական և միջազգային փոխանցումներ, կատարեք անվճար կանխիկացումներ1.  միայն մեկ բանկային հաշվով:
Կարևոր նշում: ՀՀ դրամից (ՀՀԴ) բացի ցանկացած այլ արժույթով բանկային հաշիվը ենթադրում է լրացուցիչ ռիսկ՝ կապված փոխարժեքի տատանումների հետ: Մասնավորապես` փոխարժեքի տատանումների դեպքում Ձեր արտարժույթով ավանդի ՀՀ դրամով համարժեքը կարող է փոփոխվել:

Առավելություններ

HSBC-ի ընթացիկ հաշվի շնորհիվ Դուք ստանում եք՝

 • Հաշիվներին նվազագույն մուտքի պահանջ չի գործում
 • Լիարժեք վերահսկողություն ինտերնետային և հեռախոսային բանկային ծառայությունների միջոցով

Հարկավոր է իմանալ

Դրույթներ և սակագներ

 • Հաշվի բացում անհատների համար՝ 3 000 ՀՀ դրամ
 • Հաշվի բացում անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ 5 000 ՀՀ դրամ
 • Հավելյալ հաշվի բացման վճար՝ 3 000 ՀՀ դրամ2
 • Հաշվի սպասարկման ամսական վճար անհատների համար՝ 300 ՀՀ դրամ3
 • Հաշվի սպասարկման ամսական վճար անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ 500 ՀՀ դրամ3

Սպասարկման ամսական վճարը գանձվում է անկախ այն փաստից, թե արդյոք հաճախորդը հաշիվն օգտագործում է, թե` ոչ

Միջին եռամսյակային մնացորդ և նվազագույն տարեկան շրջանառության պահանջ (կիրառվում է միայն անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների համար)`

 • Եթե անհատ ձեռնարկատիրոջ՝ Բանկում սպասարկվող բոլոր հաշիվների միջին եռամսյակային մնացորդների հանրագումարը որևէ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվա դրությամբ` նախորդող երեք ամիսների համար, փոքր է 5 000 000 ՀՀ դրամից (կամ արտարժութային հաշիվների դեպքում դրան համարժեք արտարժույթից), ապա յուրաքանչյուր ամիս գանձվում է լրացուցիչ սպասարկման վճար՝ 100 000 ՀՀ դրամի չափով
 • Նվազագույն տարեկան շրջանառությունը` ըստ նախորդ ֆինանսական տարվա հարկային հաշվետվությունների և/կամ այլ հավաստի տվյալների, պետք է կազմի 200 000 000 ՀՀ դրամ կամ ավելի

Հաշվի սպասարկման վճարի գանձում չի կիրառվում, եթե հաշիվն օգտագործվում է ժամկետային ավանդի մարման կամ ժամկետային ավանդի տոկոսների վճարման համար:

 1. Ամսական սպասարկման վճար 
 2. Լրացուցիչ սպասարկման վճար՝ եթե անհատ ձեռնարկատիրոջ բոլոր բանկային հաշիվների միջին եռամսյակային մնացորդների հանրագումարը որևէ ամսվա առաջին աշխատանքային օրվա ավարտի դրությամբ փոքր է 5 000 000 ՀՀ դրամից:

VISA PLUS բանկոմատային քարտ

Ընթացիկ հաշվի հետ Ձեզ անվճար կտրամադրվի միջազգային VISA PLUS բանկոմատային քարտ: Դուք կարող եք, ըստ Ձեր ընտրության, երկու հաշիվ կցել մեկ բանկոմատային քարտին, և մինչև երկու լրացուցիչ բանկոմատային քարտ կցել Ձեր ընթացիկ հաշվին:

Հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթեր4

ՀՀ քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք ունեցող և ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց համար՝

 • Հաշվի բացման դիմում` ստորագրված ֆիզիկական անձի կողմից
 • Անձնագիր/անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ5, 6
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերից մեկը. նույնականացման քարտ, հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական ապահովության քարտ), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք, հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք

Օտարերկյա քաղաքացիների համար՝

 • Հաշվի բացման դիմում` ստորագրված ֆիզիկական անձի կողմից
 • Անձնագիր/անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ5, 6

Քաղվածքներ

Գործարքների մանրամասները արտացոլվում են հաշվի քաղվածքներում, որոնք կարող եք ստանալ փոստով, էլեկտրոնային փոստով կամ վերցնել ցանկացած մասնաճյուղից: Գործարքներ կարող եք իրականացնել ցանկացած մասնաճյուղում` անկախ նրանից, թե որ մասնաճյուղում եք բացել ընթացիկ հաշիվը:

1Միայն Visa Plus բանկոմատային քարտերով HSBC Հայաստանի բանկոմատներից:

2Ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով լրացուցիչ հաշիվների բացումն անվճար է:

3Արտարժույթի փոխանակման ցանկացած գործարք իրականացվում է Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով:

4Հաշվի բացման ընթացքում Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

5Փաստաթղթի բնօրինակը վերադարձվում է Հաճախորդին, իսկ պատճենը պահվում է Բանկում:

6Անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր` համաձայն 22/12/2009 թ.-ի թիվ 767 ՀՀ կառավարության որոշման, բացառությամբ վերադարձի վկայականի՝ միայն ՀՀ վերադառնալու համար և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի:

Դիմել առցանց

HSBC-ի հաճախորդները կարող են դիմել՝ ստորև կոճակը սեղմելու միջոցով:

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև`

 

Խնայեք Ձեր գումարները HSBC-ում` միաժամանակ հնարավորություն ունենալով դրանք օգտագործել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում:

 

Եթե Ձեր երեխայի համար գումար կուտակելու նպատակով հատուկ հաշիվ եք փնտրում, ապա մեր` մինչև 18 տարեկան երեխայի անվճար հաշիվը Ձեր լավագույն ընտրությունն է:

 

Մեր էսքրոու հաշվի միջոցով կարգավորեք անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների ընթացքում ծագող հնարավոր խնդիրները:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/7/2019 10:04:47 AM