HSBC ԱրՔա Կլասիկ քարտ

Այս քարտը ոչ միայն հեշտացնում է կանխիկ և անկանխիկ գործարքները, այլև առաջարկում է ճկուն մարումների կարգ:

Առավելություններ

Ձեռք բերելով HSBC ԱրՔա վարկային քարտը՝ Դուք կօգտվեք հետևյալ առավելություններից.

 • Ճկուն քարտ
  ԱրՔա Կլասիկ քարտը հարմարավետ վճարման եղանակ է՝ մինչև 500,000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով և HSBC բանկի բանկոմատներից ընդամենը 250 ՀՀ դրամ կանխիկացման վճարով:
 • Ճկուն մարման կարգ
  Ընտրեք ձեր վճարման և քաղվածքը ստանալու ամսաթիվը ձեր ցանկությամբ:
 • Հնարավորության դեպքում խնայեք գումար Ձեր քարտի միջոցով
  Վճարեք ԱրՔա կլասիկ քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում առաջարկվող զեղչերից:
 • Արտոնաշրջան՝ մինչև 45 օր
  Ձեր քաղվածքի մնացորդն ամբողջությամբ մարելու դեպքում ստացեք մինչև 45 օր արտոնաշրջան Ձեր բոլոր անկանխիկ գործարքների համար:
 • Անվճար SMS ծառայություն
  Ստացեք Ձեր գործարքների ակնթարթային հաստատումն անվճար SMS ծառայության միջոցով:

Վճարներ և գանձումներ

Վճարներ և գանձումներ Սակագին
Քարտի թողարկման վճար Վճար չի կիրառվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Վճար չի կիրառվում
Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 19,56%-ից
Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
250 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
 • Փոխանցվող գումարի 0,75%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
2,500 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
5,000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի կիրառվում
SMS ծառայություն
Վճար չի կիրառվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի կիրառվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե այն ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարման ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Վճարներ և գանձումներ

Վճարներ և գանձումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
Սակագին 500 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 18%
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին Սկսած 19,56%-ից
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 250 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Վճարներ և գանձումներ Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Վճարներ և գանձումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 2,500 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1,000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 5,000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 10,000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե այն ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
Սակագին 3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Վճարման ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայմաններ Սակագին
Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
300,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Առավելագույնը 2
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
1,000,000 ՀՀ դրամ
Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սկսած 100,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի ամսաթվից)

Այլ պայմաններ

Պայմաններ Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
Սակագին 300,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Սակագին Առավելագույնը 2
Պայմաններ Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
Սակագին 1,000,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայմաններ Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Սակագին Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ)
Պայմաններ Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սակագին Սկսած 100,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Սակագին Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի ամսաթվից)

1Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ (PDF, 51 ԿԲ): 

2Ներառյալ ԱԱՀ:

3Տե՛ս «Քարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանների» 7-րդ բաժինը

4Կիրառելի է միայն ֆիզիկական անձանց համար:

5Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում, և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել` կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

Կարևոր նշումներ

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկն արժենալու վարկառուի համար՝ տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տարեկան տոկոսներ չեն հաշվարկվում:
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը՝ 65 տարեկան:
 • ԱրՔա Կլասիկ քարտերը թողարկվում են երկու տարի ժամկետով: Քարտերը ենթակա են վերաթողարկման Բանկի հայեցողությամբ:
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով, սակայն սահմանաչափը կարող է վերանայվել Բանկի հայեցողությամբ:
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով:
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն:
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է, և քարտը հաճախորդի  կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի  Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները կանոնակարգ 8/05-ի:

Դիմել առցանց

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Դիմել մասնաճյուղում

Այցելեք Ձեր մոտակա մասնաճյուղը և դիմեք մեր աշխատակիցներին, ովքեր ուրախ կլինեն Ձեզ օգնել:

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Միշտ շահավետ է օգտվել միջազգային Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտից:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու ժամանցը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում մակարդակի վարկային քարտ՝ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսաոճին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 19/3/2019 11:42:42 AM