HSBC ԱրՔա Կլասիկ քարտ

Այս քարտը ոչ միայն հեշտացնում է կանխիկ և անկանխիկ գործարքները, այլև առաջարկում է ճկուն մարումների համակարգ:

Առավելություններ

Ձեռք բերելով HSBC ԱրՔա վարկային քարտը՝ Դուք կստանաք.

 • Ճկուն քարտ
  ԱրՔա Կլասիկ քարտը հարմարավետ վճարման եղանակ է՝ մինչև 500,000 ՀՀ դրամ վարկային սահմանաչափով և HSBC բանկի բանկոմատներից ընդամենը 250 ՀՀ դրամ կանխիկացման վճարով:
 • Ճկուն մարման համակարգ
  Ընտրեք ձեր վճարման և քաղվածքը ստանալու ամսաթիվը ձեր ցանկությամբ:
 • Հնարավորության դեպքում խնայեք գումար ձեր քարտի միջոցով
  Վճարեք ԱրՔա կլասիկ քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում առաջարկվող զեղչերից:
 • Արտոնաշրջան՝ մինչև 45 օր
  Ձեր քաղվածքի մնացորդն ամբողջությամբ մարելու դեպքում ստացեք մինչև 45 օր արտոնաշրջան Ձեր բոլոր անկանխիկ գործարքների համար:
 • Անվճար SMS ծառայություն
  Ստացեք Ձեր գործարքների ակնթարթային հաստատումն անվճար SMS ծառայության միջոցով:

Գանձումներ և վճարումներ

Գանձումներ և վճարումներ Սակագին
Քարտի թողարկման վճար Վճար չի գանձվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Վճար չի գանձվում
Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի գանձվում
Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 19,56%-ից
Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
250 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
2,500 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
5,000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի գանձվում
SMS ծառայություն
Վճար չի գանձվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի գանձվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարի ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Գանձումներ և վճարումներ

Գանձումներ և վճարումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
Սակագին 500 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 18%
Գանձումներ և վճարումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին Սկսած 19,56%-ից
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 250 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Գանձումներ և վճարումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Գանձումներ և վճարումներ Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 2,500 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1,000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 5,000 ՀՀ դրամ2
Գանձումներ և վճարումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 10,000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի գանձվում
Գանձումներ և վճարումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
Սակագին 3,000 ՀՀ դրամ2
Գանձումներ և վճարումներ Վճարի ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Գանձումներ և վճարումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին գերազանցված գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայմաններ Սակագին
Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
300,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Առավելագույնը 2
Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
1,000,000 ՀՀ դրամ
Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սկսած 100,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Առավելագույնը` մինչև 45 օր (քաղվածքի ամսաթվից առավելագույնը 15 օր)

Այլ պայմաններ

Պայմաններ Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
Սակագին 300,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Սակագին Առավելագույնը 2
Պայմաններ Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
Սակագին 1,000,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայմաններ Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Սակագին Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, նվազագույնը` 5,000 ՀՀ դրամ)
Պայմաններ Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սակագին Սկսած 100,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Պայմաններ Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Սակագին Առավելագույնը` մինչև 45 օր (քաղվածքի ամսաթվից առավելագույնը 15 օր)

1Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ (PDF, 51 ԿԲ): 

2Ներառյալ ԱԱՀ:

3ՏեսՔարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանների 7-րդ բաժինը:

4Կիրառելի է միայն ֆիզիկական անձանց համար

5Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում, և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել` կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

Կարևոր նշումներ

 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տարեկան տոկոսադրույք չի հաշվարկվում
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը 65 տարեկան
 • ԱրՔա Կլասիկ քարտերը թողարկվում են երկու տարի ժամկետով: Բանկի հայեցողությամբ քարտերը կարող են վերաթողարկվել
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով: Սակայն Բանկի հայեցողությամբ սահմանաչափը կարող է վերանայվել
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և քարտը հաճախորդի  կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Նախքան վարկային պայմանագիր կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ`համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկին խորհրդի կողմից հաստատված  "«Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները»" կանոնակարգ 8/05-ի:

Դիմել առցանց

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Դիմել մասնաճյուղում

Այցելեք Ձեր մոտակա մասնաճյուղը և դիմեք մեր աշխատակիցներին, ովքեր ուրախ կլինեն Ձեզ օգնել:

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Միշտ շահավետ է օգտվել միջազգային Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտից:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու ժամանցը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում մակարդակի վարկային քարտ՝ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսաոճին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/7/2019 09:31:43 AM