HSBC Ավտոմեքենայի վարկ

Իրականացրեք մեքենա վարելու Ձեր երազանքը մեր Ավտոմեքենայի վարկի օգնությամբ: Մենք առաջարկում ենք ճկուն և մատչելի տարբերակներ:

Առավելություններ

 • Մատչելի
  Ստացեք ավտովարկ մինչև 40 միլիոն ՀՀ դրամի չափով:
 • Ճկուն
  Ընտրեք վճարման օրը և մարումների տարբերակը Ձեր ցանկությամբ:
 • Պարզ
  Տարեկան սպասարկման վճար չի կիրառվում, վճարում եք միայն մեկ անգամ վարկը ստանալիս:

Մանրամասներ

Վարկի արժույթ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով:

Վարկի չափը

Առաջնային շուկայից ձեռք բերվող ավտոմեքենաների համար վարկի գումարը`

 • Կարող է լինել 1.5 միլիոն ՀՀ դրամից մինչև 40 միլիոն ՀՀ դրամ
 • Չի կարող գերազանցել ավտոմեքենայի արժեքի 70%-ը

Երկրորդային շուկայից ձեռք բերվող ավտոմեքենաների համար վարկի գումարը՝

 • Կարող է լինել 1.5 միլիոն ՀՀ դրամից մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ
 • Չի կարող գերազանցել ավտոմեքենայի արժեքի 60%-ը

 

Վարկառուի բոլոր վարկերի ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 60%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամից քիչ է և 70%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամ է և ավելի:

Վարկի ժամկետ1

24 - 60 ամիս:

Վարկի տոկոսադրույք

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույք:

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հավասար է HSBC Բանկ Հայաստանի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` տարեկան 4,5%2 Տվյալ պահին այն կազմում է`

9,5% + 4,5% = 14%3

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը՝ սկսած 22,30%-ից:

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով վարկի մնացորդի նկատմամբ` հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկը արժենալու վարկառուի համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Հաճախորդի հաշվից կգանձվի հաշվի սպասարկման հետևյալ միանվագ վճարը

 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը
 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 5 միլիոն ՀՀ դրամը

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման օրը:

Նշում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված  «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի:

1Հաճախորդը պետք է լինի առնվազն 21 տարեկան: Հաճախորդի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 65 տարին:
2Կախված ռիսկի գնահատման արդյունքներից վարկի հայտը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքով:
31%-ով ավելի ցածր ստանդարտ տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ HSBC Plus և HSBC Status հաճախորդների համար: Տոկոսադրույքը փոփոխական է, այն ներկայումս հավասար է 9,5% + 3,5% = 13%,

որտեղ` 9,5% - Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքն է, 3,5% - հաստատուն մարժա (4,5%-ի փոխարեն)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը՝ սկսած 21,18%-ից:

Վարկունակություն

Դուք կարող եք դիմել ավտովարկի համար, եթե ՀՀռեզիդենտ եք1 և համապատասխանում եք նվազագույն չափանիշներին, որոնք նախատեսված են աշխատավարձային և ոչ աշխատավարձային հաշվետերերի համար:

Աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Անհրաժեշտ է ունենալ`

 • Հաշիվ մեր բանկում
 • Առնվազն 3 ամիս աշխատանքային փորձ ընկերությունում, որը ունի պատշաճ բանկային պատմություն մեր կամ ՀՀ-ում գործող մեկ այլ բանկում
 • Առնվազն 200,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ


Ձեր աշխատավարձը պետք է փոխանցվի ձեր հաշվին վարկի տրամադրումից հետո (եթե աշխատավարձի փոխանցումը չի պահանջվում մեր կողմից մինչև վարկի տրամադրումը):2:
 

Եթե մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ չունեք, ապա անհրաժեշտ է`

 • Հաշիվ մեկ այլ բանկում
 • Առնվազն 3 ամսվա աշխատանքային փորձ
 • 3 ամսվա ընթացքում ձեր հաշվին փոխանցվող աշխատավարձ
 • Առնվազն 250,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ

Ոչ աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 3 ամսվա բանկային պատշաճ պատմություն մեր կամ տեղական այլ բանկում և Ձեր հաշիվների վերջին 3 ամսվա միջին ամսական մնացորդը և վերջին ամսվա միջին մնացորդը պետք է լինի՝

 • Առնվազն 200,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ
 • Առնվազն 250,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեկ այլ բանկում սպասարկվող հաշիվ

1ՀՀ ռեզիդենտ են համարվում այն անձինք, ովքեր առնվազն մեկ տարի բնակվում են ՀՀ-ում՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:
2Աշխատավարձը Բանկում սպասարկվող հաշվին փոխանցելու հետ կապված մանրամասներին կծանոթանաք վարկի հաստատման գործընթացի ժամանակ:

Հարկավոր է իմանալ

Դիմել առցանց

Լրացրեք այս առցանց դիմումի ձևը , և մեր հաճախորդների սպասարկման բաժնի ներկայացուցիչը 48 ժամվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ։

Դիմել հեռախոսով

Զանգահարեք մեր Հեռախոսային բանկային գործառնությունների կենտրոն +374 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Դիմել մասնաճյուղում

Կարող եք նաև այցելել մեր մասնաճյուղերից որևէ մեկը, որտեղ մեր աշխատակիցներն ուրախությամբ կտրամադրեն լրացուցիչ տեղեկություններ և ընթացք կտան Ձեր դիմումին։

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Նախատեսված համապատասխանելու Ձեր պահանջներին:

 

Ձեր ծրագրերի իրագործման հիանալի եղանակ:

 

Ձեր ֆինանսական կարիքները հոգալու արագ և ճկուն տարբերակ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 16/01/2019 12:00