HSBC էսքրոու հաշիվ

Տարանցիկ հաշիվ է՝ անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների ընթացքում կողմերի միջև հաշվարկների ապահով իրականացման համար:

Առավելություններ

Էսքրոու հաշվի շնորհիվ Դուք ստանում եք՝

 • Անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների գերազանց և ապահով կարգավորում
 • Առանց ամսական սպասարկման վճարի հաշիվ
 • Հաշիվ ՀՀ դրամով

Կարևոր է իմանալ

Անշարժ գույքի գնորդն ու վաճառողը համաձայնության են գալիս էսքրոու գումարի վճարման պայմանների շուրջ: Առկա են հետևյալ տարբերակները՝

 • Վճարում վաճառողին
  էսքրոու համաձայնագրով սահմանված ժամկետում անշարժ գույքի նկատմամբ գնորդի սեփականության իրավունքը հավաստող վկայականը կամ անշարժ գույքի առուվաճառքի նոտարական կարգով վավերացված պայմանագրի մեկ օրինակը Բանկին ներկայացնելու դեպքում կամ
 • Վճարում գնորդին
  Վերոնշյալ փաստաթղթերը էսքրոու համաձայնագրով սահմանված ժամկետում Բանկին չներկայացնելու կամ սահմանված ժամկետում անշարժ գույքի առուվաճառքի համաձայնագրից կամ դրա առնչությամբ ծագող գնորդի իրավունքները մերժելու մասին Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված փաստաթղթի բնօրինակը Բանկին ներկայացնելու դեպքում:

Էսքրոու հաշիվ բացելու համար ծառայության վճար է գանձվում էսքրոու գումարի 0,5%-ի չափով (նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ):

Հաշվի բացման համար պահանջվող փաստաթղթեր1

ՀՀ քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք ունեցող և ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց համար՝

 • Հաշվի բացման դիմում` ստորագրված ֆիզիկական անձի կողմից
 • Անձնագիր/անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ2, 3
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշի վերաբերյալ հետևյալ փաստաթղթերից մեկը. Նույնականացման քարտ, հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական ապահովության քարտ), հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք, հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալու վերաբերյալ ՀՀ Ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկանք

Օտարերկյա քաղաքացիների համար՝

 • Հաշվի բացման դիմում` ստորագրված ֆիզիկական անձի կողմից
 • Անձնագիր/անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ2, 3

1Հաշվի բացման ընթացքում Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր:

2Փաստաթղթի բնօրինակը վերադարձվում է Հաճախորդին, իսկ պատճենը պահվում է Բանկում:

3Անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր` համաձայն 22/12/2009 թ.-ի թիվ 767 ՀՀ կառավարության որոշման, բացառությամբ վերադարձի վկայականի՝ միայն ՀՀ վերադառնալու համար և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ Ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող՝ անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթի կամ ժամանակավոր վկայականի:

Դիմել առցանց

HSBC-ի հաճախորդները կարող են դիմել՝ ստորև կոճակը սեղմելու միջոցով:

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև`

 

Ստացեք Ձեր աշխատավարձը, կատարեք և ընդունեք տեղական և միջազգային փոխանցումներ միայն մեկ բանկային հաշվի միջոցով։

 

Խնայեք Ձեր գումարները HSBC-ում` միաժամանակ հնարավորություն ունենալով դրանք օգտագործել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած վայրում:

 

Եթե Ձեր երեխայի համար գումար կուտակելու նպատակով հատուկ հաշիվ եք փնտրում, ապա մեր` մինչև 18 տարեկան երեխայի անվճար հաշիվը Ձեր լավագույն ընտրությունն է:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/3/2019 08:54:38 PM