HSBC Անհատական սպառողական վարկ

 • Առանց գրավի պահանջի
 • Ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխանող մարման եղանակը և ժամկետը
 • Տարեկան սպասարկման վճար չի կիրառվում, Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ՝ վարկը ստանալիս

HSBC Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ

 • Առանց տարեկան սպասարկման վճարի, վճարում եք միայն մեկ անգամ՝ վարկը ստանալիս
 • Ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխանող վարկի արժույթը և ժամկետը
 • Մենք ուսումնասիրում ենք վարկի հայտը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որպեսզի Դուք հնարավորինս արագ կարողանաք ստանալ Ձեր գումարը

HSBC Ավտոմեքենայի վարկ

 • Ստացեք մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ ավտովարկ
 • Տոկոսների տեսակը և մարման տարբերակներն ընտրեք Ձեր ցանկությամբ
 • Տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում, Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ` վարկը ստանալիս

HSBC Օվերդրաֆտ

 • Տրամադրվում է սկսած 50,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ
 • Օվերդրաֆտի տրամադրման կամ հաշվի սպասարկման վճարներ չեն կիրառվում, իսկ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործված գումարի վրա
 • Օգտագործեք Օվերդրաֆտի սահմանաչափը՝ կատարելով անվճար կանխիկացում HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և մասնաճյուղերից կամ փոխանցելով գումարը Ձեր նախընտրած հաշվին

Կարևոր է իմանալ

 1. Բանկը կարող է Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրել և տրամադրել HSBC Խմբի մեջ մտնող ընկերություններին և օտարերկրյա իրավասու մարմիններին՝ ֆինանսական հանցագործությունների ռիսկի կառավարման գործողությունների և հարկային համապատասխանության պարտավորություններն ապահովելու նպատակով: Նշված տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման կարգը և պայմանները սահմանվում են Հիմնական Պայմաններին որպես Հավելված կցվող և Հիմնական Պայմանների անբաժանելի մասը կազմող «Ֆինանսական հանցագործության ռիսկի կառավարման գործողությունների և հարկային համապատասխանության կապակցությամբ Հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման պայմաններ» փաստաթղթով: Այդպիսի կարգավորումներից է «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտը» (ՕՀՀՀԱ), որն ուժի մեջ է մտել 2014 թ. հուլիսի 1-ից: Այս օրենսդրական ակտը, որի կիրառումն ապահովվում է Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից, ուղղված է հարկային համապատասխանության խրախուսմանը՝ կանխարգելելով, որ ԱՄՆ քաղաքացիներն իրենց եկամուտների և ակտիվների հարկումից խուսափելու նպատակով օգտվեն ոչ ամերիկյան ֆինանսական կազմակերպություններից և օտարերկրյա ձեռնարկություններից:
 2. Համաձայն Բանկի գործունեության սկզբունքների, ներքին կանոնակարգերի և «Փողերի լվացման և ահաբեկչության   ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների, ինչպես նաև միջազգային պատժամիջոցների հիման վրա ընդունված ներքին իրավական ակտերի պահանջները` Բանկն իրավունք ունի կասկածներ ունենալու դեպքում իր նախաձեռնությամբ ցանկացած հարցում կատարելու (այդ թվում՝ բանավոր) կամ պահանջելու լրացուցիչ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր: HSBC Safeguardիրենից ներկայացնում է մի շարք գործընթացների ամբողջականություն, որն ուղղված է ուժեղացնել մեր բոլոր հաճախորդների պաշտպանությունը զեղծարարություններից և ֆինանսական հանցագործություններից գլոբալ համակարգերի և գործընթացների միջոցով: Այն իր մեջ ներառում է փողերի լվացման և սանկցիաներից խուսափելու դեմ պայքարի հնարավորության ուժեղացում, քանի որ վերջիններս հաճախ հանդիսանում են բազմաթիվ ֆինանսական հանցագործությունների շարժիչ ուժը:  

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 12/3/2019 06:19:59 AM