HSBC Անհատական սպառողական վարկ

 • Առանց գրավի պահանջի
 • Մարման եղանակը և ժամկետն ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխան
 • Տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում. Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ վարկը ստանալիս

HSBC Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ

 • Առանց տարեկան սպասարկման վճարի: Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ վարկը ստանալիս
 • Ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխան վարկի արժույթը և ժամկետը
 • Մենք ուսումնասիրում ենք վարկի հայտը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որպեսզի Դուք հնարավորինս արագ կարողանաք ստանալ Ձեր գումարը

HSBC Ավտոմեքենայի վարկ

 • Ստացեք մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ ավտովարկ
 • Տոկոսների տեսակը և մարման տարբերակներն ընտրեք Ձեր ցանկությամբ
 • Տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում. Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ` վարկը ստանալիս

HSBC Օվերդրաֆտ

 • Տրամադրվում է սկսած ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ
 • Դուք չեք վճարում օվերդրաֆտի տրամադրման կամ հաշվի սպասարկման համար, իսկ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործված գումարի վրա
 • Օգտագործեք Օվերդրաֆտի սահմանաչափը՝ կատարելով անվճար կանխիկացում HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և մասնաճյուղերից կամ փոխանցելով գումարը Ձեր նախընտրած հաշվին

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/3/2019 08:32:29 PM