HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ վարկային քարտ

Օգտվեք քարտի հարմարավետությունից և ճկունությունից, ինչպես նաև կատարեք անվտանգ առցանց գործարքներ:

Առավելություններ

HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ վարկային քարտի միջոցով Դուք կօգտվեք հետևյալ առավելություններից՝

 • Ճանաչում ողջ աշխարհում
  Գործարքներ աշխարհի ավելի քան 210 երկրներում և կանխիկացումներ ամբողջ աշխարհում:
 • Մարումների ճկուն կարգ
  Ընտրեք վճարման և քաղվածքը ստանալու ամսաթիվը Ձեր ցանկությամբ:
 • Լրացուցիչ անվտանգություն Ձեր հարմարավետության համար
  Մեր Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտերն ապահովված են Chip&Pin տեխնոլոգիայով, ինչպես նաև Դուք ստանում եք քարտային գործարքների վերաբերյալ ակնթարթային հաստատում անվճար SMS ծառայության միջոցով:
 • Արտոնաշրջան առավելագույնը մինչև 45 օր
  Ձեր վարկային քարտի պարտքն ամբողջությամբ մարելու դեպքում ստացեք մինչև 45 օր արտոնաշրջան Ձեր բոլոր անկանխիկ գործարքների համար:
 • Խնայեք գումար քարտով վճարելու դեպքում
  Վճարեք Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում գործող զեղչերից:

Վճարներ

Վճարներ և գանձումներ Սակագին
Քարտի արժույթ
ՀՀԴ
Քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Ամսական 1 000 ՀՀ դրամ
Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար (գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)  500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 21,01%-ից
Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)

Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)

 • Փոխանցվող գումարի 0,75%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
5 000 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
8,000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
15,000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի կիրառվում
SMS ծառայություն
Վճար չի կիրառվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի կիրառվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարման ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,  առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
գերազանցված գումարի 10%, առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վճարներ

Վճարներ և գանձումներ Քարտի արժույթ
Սակագին ՀՀԴ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Ամսական 1 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար (գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա) 
Սակագին 500 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 18%
Վճարներ և գանձումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին Սկսած 21,01%-ից
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Վճարներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Վճարներ և գանձումներ

Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)

Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5%՝ HSBC Բանկ Հայաստանի վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Վճարներ և գանձումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 5 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1,000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 8,000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 15,000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարներ և գանձումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավելի վաղեմություն)
Սակագին 3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարներ և գանձումներ Վճարման ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,  առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ
Վճարներ և գանձումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին գերազանցված գումարի 10%, առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայման
Սակագին
Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
400 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Առավելագույնը 2
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
5 000 000 ՀՀ դրամ
Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Կորցրած քարտի վերականգնման վճար, Բանկին տեղեկացնելուց հետո՝3
Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Վերջնական բացասական մնացորդի 10% (նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ՝
Սկսած 350,000 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ 
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5-ը​
Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի ամսաթվից)
Գործարքի մերժման վճար (կիրառվում է Մաստերքարտի կողմից)
0,25 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր գործարքի համար)

Այլ պայմաններ

Պայման
Կանխիկի դուրսբերման օրական սահմանաչափ
Սակագին 400 000 ՀՀ դրամ
Պայման
Կանխիկացման գործարքների օրական քանակ
Սակագին Առավելագույնը 2
Պայման
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ
Սակագին 5 000 000 ՀՀ դրամ
Պայման
Գործարքների առավելագույն օրական ընդհանուր քանակ (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայման
Կորցրած քարտի վերականգնման վճար, Բանկին տեղեկացնելուց հետո՝3
Սակագին Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պայման
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափ
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10% (նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ)
Պայման
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ՝
Սակագին Սկսած 350,000 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ 
Պայման
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5-ը​
Սակագին Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի ամսաթվից)
Պայման
Գործարքի մերժման վճար (կիրառվում է Մաստերքարտի կողմից)
Սակագին 0,25 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր գործարքի համար)

1Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ՝ (PDF, 51 ԿԲ):

2Ներառյալ ԱԱՀ

3Տե՛ս «Քարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանների» 7-րդ բաժինը

4Կիրառելի է միայն ֆիզիկական անձանց համար:

5Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում, և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել` կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

Կարևոր նշումներ

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկն արժենալու վարկառուի համար՝ տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տարեկան տոկոսներ չեն հաշվարկվում:
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը` 65 տարեկան:
 • Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտերը թողարկվում են երեք տարի ժամկետով: Քարտերը ենթակա են վերաթողարկման Բանկի հայեցողությամբ:
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով, սակայն սահմանաչափը կարող է վերանայվել Բանկի հայեցողությամբ:
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով:
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն:
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է, և քարտը հաճախորդի կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕՎԵՐԴՐԱՖՏԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ԵՎ ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ ՓԲԸ՝ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՕՐՎԱՆԻՑ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ, ՈՐԸ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՆԵՆԱ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՄԵԿ ԱՅԼ ՎԱՐԿԻ ԴԻՄԵԼԻՍ։ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

 

ՆԱԽՔԱՆ ԿՐԵԴԻՏ ՔԱՐՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԿՐԵԴԻՏ ՔԱՐՏԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՎԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ  8/05-Ի ։

Դիմել մասնաճյուղում

Այցելեք Ձեր մոտակա մասնաճյուղը և դիմեք մեր աշխատակիցներին, ովքեր ուրախ կլինեն օգնել Ձեզ:

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Քարտ, որը հեշտացնում է կանխիկ և անկանխիկ գործարքները:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու զվարճանքը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում մակարդակի վարկային քարտ՝ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսաոճին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 20/3/2019 12:22:59 PM