HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ վարկային քարտ

Հարմարավետություն և ճկունություն, ինչպես նաև առցանց գործարքների անվտանգություն:

Առավելություններ

HSBC Մաստերքարտ Ստանդարտ վարկային քարտի միջոցով կունենաք հետևյալ առավելությունները.

 • Ճանաչում ողջ աշխարհում
  Գործարքներ աշխարհի ավելի քան 210 երկրներում և կանխիկացումներ ամբողջ աշխարհում:
 • Մարումների ճկուն համակարգ
  Ընտրեք վճարման և քաղվածքը ստանալու ամսաթիվը Ձեր ցանկությամբ:
 • Լրացուցիչ անվտանգություն Ձեր հարմարավետության համար
  Մեր Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտերն ապահովված են Chip&Pin տեխնոլոգիայով, ինչպես նաև Դուք ստանում եք քարտային գործարքների վերաբերյալ ակնթարթային հաստատում անվճար SMS ծառայության միջոցով:
 • Արտոնաշրջան՝ առավելագույնը մինչև 45 օր
  Ձեր վարկային քարտի պարտքն ամբողջությամբ մարելու դեպքում ստացեք մինչև 45 օր արտոնաշրջան Ձեր բոլոր անկանխիկ գործարքների համար:
 • Խնայեք գումար քարտով վճարելիս
  Վճարեք Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտով և օգտվեք Հայաստանում առկա ավելի քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում գործող զեղչերից:

Վճարումներ և գանձումներ

Վճարումներ և գանձումներ Սակագին
Քարտի թողարկման վճար Վճար չի կիրառվում
Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Ամսական 1 000 ՀՀ դրամ
Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Վճար չի կիրառվում
Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սկսած 21,01%-ից
Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
2,5% (նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Քարտի վերաթողարկման վճար
5 000 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
1 000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
8 000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Վճար չի կիրառվում
SMS ծառայություն
Վճար չի կիրառվում
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Վճար չի կիրառվում
Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
3 000 ՀՀ դրամ2
Վճարի ուշացման տուգանք
ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վճարումներ և գանձումներ

Վճարումներ և գանձումներ Քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար
Սակագին Ամսական 1 000 ՀՀ դրամ
Վճարումներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի թողարկման վճար
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ Հավելյալ քարտի ամսական սպասարկման վճար
(գանձվում է հիմնական քարտի սակագների հիման վրա)
Սակագին 500 ՀՀ դրամ
Վճարումներ և գանձումներ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1
Սակագին 18%
Վճարումներ և գանձումներ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Սակագին Սկսած 21,01%-ից
Վճարումներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Վճարումներ և գանձումներ Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգում չներառված այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում
Սակագին 2,5% (նվազագույնը 1 000 ՀՀ դրամ բանկոմատների դեպքում, նվազագույնը 3 000 ՀՀ դրամ POS տերմինալների դեպքում)
Վճարումներ և գանձումներ Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)
Սակագին
 • Փոխանցվող գումարի 0,75% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտերի միջև փոխանցումների դեպքում
 • Փոխանցվող գումարի 1,5% կգանձվի "HSBC Բանկ Հայաստան" վարկային քարտից ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտերին փոխանցումների դեպքում
Վճարումներ և գանձումներ Քարտի վերաթողարկման վճար
Սակագին 5 000 ՀՀ դրամ
Վճարումներ և գանձումներ Քարտի PIN կոդի ապաբլոկավորման վճար
Սակագին 1 000 ՀՀ դրամ
Վճարումներ և գանձումներ Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար
Սակագին 8 000 ՀՀ դրամ2
Վճարումներ և գանձումներ Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում
Սակագին 15 000 ՀՀ դրամ
Վճարումներ և գանձումներ Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ SMS ծառայություն
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)
Սակագին Վճար չի կիրառվում
Վճարումներ և գանձումներ Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)
Սակագին 3 000 ՀՀ դրամ2
Վճարումներ և գանձումներ Վճարի ուշացման տուգանք
Սակագին ժամկետանց վճարման գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Վճարումներ և գանձումներ Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք
Սակագին Սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20 000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Պայման Սակագին
Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
400 000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Առավելագույնը 2
Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
5 000 000 ՀՀ դրամ
Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
20
Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Մինչև 25 000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սկսած 350,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի գեներացման ամսաթվից)
Գործարքի մերժման վճար (կիրառվում է Մաստերքարտի կողմից) 0,25 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր գործարքի համար)

Այլ պայմաններ

Պայման Մեկ օրում կանխիկացման առավելագույն գումարը
Սակագին 400 000 ՀՀ դրամ
Պայման Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը
Սակագին Առավելագույնը 2
Պայման Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար
Սակագին 5 000 000 ՀՀ դրամ
Պայման Մեկ օրում գործարքների առավելագույն ընդհանուր քանակը (ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքները և մնացորդի հարցումները)
Սակագին 20
Պայման Քարտի կորստի դեպքում հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին Բանկին տեղեկացնելուց հետո3
Սակագին Մինչև 25 000 ՀՀ դրամ
Պայման Պարտադիր նվազագույն վճարի չափը
Սակագին Վերջնական բացասական մնացորդի 10% 
(նվազագույնը 10 000 ՀՀ դրամ)
Պայման Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ4
Սակագին Սկսած 350,000 ՀՀ դրամից 
մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ
Պայման Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5
Սակագին Առավելագույնը մինչև 45 օր (առավելագույնը 15 օր քաղվածքի գեներացման ամսաթվից)
Պայման Գործարքի մերժման վճար (կիրառվում է Մաստերքարտի կողմից)
Սակագին 0,25 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր գործարքի համար)

1Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ (PDF, 51 ԿԲ): 

2Ներառյալ ԱԱՀ:

3ՏեսՔարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանների 7-րդ բաժինը:

4Կիրառելի է միայն ֆիզիկական անձանց համար:

5Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել`կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

Կարևոր նշումներ

 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տոկոսներ չեն հաշվարկվում
 • Քարտապանը պետք է լինի առնվազն 18 և առավելագույնը 65 տարեկան
 • Մաստերքարտ Ստանդարտ քարտերը թողարկվում են երեք տարի ժամկետով: Բանկի հայեցողությամբ քարտերը կարող են վերաթողարկվել
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով: Սակայն Բանկի հայեցողությամբ այդ սահմանաչափը կարող է վերանայվել:
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել Քարտի անվանական տոկոսադրույքը՝ շուկայական միտումները հաշվի առնելու նպատակով
 • «HSBC Բանկ Հայաստան» ԲՓԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և քարտը հաճախորդի  կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Նախքան վարկային պայմանագիր կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված  "«Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները»" կանոնակարգ 8/05-ի:

Դիմեք առցանց

Դիմել մասնաճյուղում

Այցելեք Ձեր մոտակա մասնաճյուղը և դիմեք մեր աշխատակիցներին, ովքեր ուրախ կլինեն օգնել Ձեզ:

Դիմել հեռախոսով

Հեռախոսահամար՝ +374 60 655 000

Հաճախ տրվող հարցեր

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև՝

 

Քարտ, որը հեշտացնում է կանխիկ և անկանխիկ գործարքները:

 

Հեղինակավոր վարկային քարտ, որը կօգնի Ձեր գնումներն ու ժամանցը նոր մակարդակի հասցնել:

 

Պրեմիում դասի վարկային քարտ բացառիկ արտոնություններով, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր կենսակերպին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 2/7/2019 09:49:05 AM