Resolutions

Վերաֆինանսավորում եմ իմ հիփոթեքը HSBC-ում
#ՄեկՔայլՄոտ

Նվազեցրեք Ձեր ամսական վճարումները` վերաֆինանսավորելով Ձեր վարկն ավելի ցածր տոկոսադրույքով

Ապահովագրեք Ձեզ արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներից

Հատուկ առաջարկ՝ ցածր տոկոսադրույքներ 27.09.2017-30.12.2017 ժամանակահատվածում դիմելու դեպքում:

ՀՀ
դրամով
8%
տարեկան հաստատուն*
*Տոկոսադրույքն անվանական է և գործում է արտոնյալ ժամանակահատվածի համար: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` սկսած 11%-ից:

Խնայած գումարով Դուք կարող եք՝

 • Վերանորոգել Ձեր տունը
 • Վճարել Ձեր երեխայի ուսման համար
 • Կազմակերպել Ձեր հաջորդ արձակուրդը
 • Ֆինանսավորել Ձեր որակավորման բարձրացումը և կարիերայի զարգացումը
 • Սպասարկել այլ վարկեր՝ օգտագործելով ազատ ֆինանսական միջոցները
 • Իրագործել այլ անձնական նպատակներ

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին և Տոկոսադրույքներին այստեղ:

 • Անշարժ գույքի ձեռքբերման և վերանորոգման վարկերի վերաֆինանսավորում:
 • Վարկի արժույթը հնարավոր է փոխել արտարժույթից ՀՀ դրամի` Բանկի վարկավորման պայմաններին համաձայն:
 • Բանկն իր վրա է վերցնում վերաֆինանսավորման ընթացքում առաջացած գույքի գնահատման, նոտարական և առաջին տարվա գույքի ապահովագրության ծախսերը:
 • Վարկը տրամադրվում է
  - Առանց Բանկի սպասարկման միանվագ վճարի
  - Առանց կանխիկացման վճարի
  - Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի
  - Առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի:
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` վարկի մայր գումարի հավասարաչափ մարումով կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ):
 • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից սահմանված պայմաններին բավարարելու դեպքում:

Նշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. սեպտեմբերի 27-ից և կիրառելի է միայն նշված ամսաթվից հետո տրամադրված վարկերի դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 25/10/2017 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վավեր անձնագիր, կացության քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իր բանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան)
 • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներ և/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` հարկային հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն
 • Այլ բանկերից հաշվի պատմություն ներկայացնելու դեպքում՝ բանկային հաշվի քաղվածքները վերջին 6 ամսվա աշխատավարձային փոխանցումներով (աշխատավարձային հաճախորդներ), հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր (ոչ աշխատավարձային հաճախորդներ)
 • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ
 
 

Օվերդրաֆտի մարման կարգը

Հաճախորդին յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվում է քաղվածք, որտեղ արտացոլվում է Օվերդրաֆտի սահմանաչափից ընթացիկ ամսվա օգտագործված գումարի չափը, հաշվեգրված տոկոսագումարը և վճարման ենթակա նվազագույն գումարը:

Քաղվածքի տրամադրման օրը ընտրվում է հաճախորդի կողմից:

Օվերդրաֆտի վճարման ենթակա նվազագույն գումարի մարումը պետք է կատարվի քաղվածքի տրամադրումից 5 օրվա ընթացքում՝ Վճարման օրը, օգտագործված գումարի և հաշվեգրված տոկոսագումարի նվազագույնը 10%-ի չափով:

Նվազագույն մարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտին կցված հաշվից՝ Վճարման օրը, կամ ոչ-ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտի հաշվին սովորական փոխանցում կատարելով՝ քաղվածքի տրամադրումից մինչև Վճարման օրը ընկած ժամանակահատվածում:

Ցանկացած մուտքային գործարք Օվերդրաֆտի հաշվին Քաղվածքի տրամադրման և Վճարման օրերի միջակայքում կուղղվի նվազագույն գումարի մարմանը, եթե այդպիսին առկա է: Վերջինիս զրոյական լինելու դեպքում փոխանցված գումարը կմուտքագրվի Օվերդրաֆտի հաշվին:

Կարևոր նշումներ.

 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ Օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի վրա, և գանձվում է օվերդրաֆտի հաշվից՝ քաղվածքի տրամադրման օրը1:
 • Հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման ՀՀ դրամով:
 • Օվերդրաֆտի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
 • Բանկն իր հայեցողությամբ կարող է կատարել մարման ենթակա գումարների գանձում Հաճախորդի Բանկում գտնվող այլ հաշվից, հիմնական հաշվին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում:

1 Տոկոսագումարի մարումը մինչև քաղվածքի տրամադրման օրը հնարավոր է միայն մասնաճյուղի և Հեռախոսային բանկային ծառայության միջոցով: