Վերաֆինանսավորում

Ձեր վարկն ավելի լավ պայմաններով

Ձեր վարկն ավելի լավ պայմաններով

Մտածու՞մ եք Ձեր ամսական վարկային մարումները նվազեցնելու մասին: Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկը ընձեռում է Ձեզ այդ հնարավորությունը: Դիմելով մեր վերաֆինանսավորման վարկին՝ Դուք հնարավորություն կստանաք օգտվելու բացառիկ ցածր տոկոսադրույքներից: Մենք առաջարկում ենք անշարժ գույքի վարկեր ՀՀ դրամով սկսած 11%1 տարեկան անվանական տոկոսադրույքից և ԱՄՆ դոլարով` սկսած 8%2 տարեկան անվանական տոկոսադրույքից: Ծանոթացեք մեր կողմից տրամադրվող անշարժ գույքի վարկերին, այցելելով ուղղորդվող բաժինը, որտեղ ներկայացված են առաջարկվող տոկոսադրույքները, ժամկետները և պայմանները:

Վերաֆինանսավորման վարկի տրամադրման հիմնական պայմաններ

 • Դուք կարող եք երկարաձգել Ձեր գործող վարկի ժամկետը՝ Բանկի կողմից առաջարկվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և վերանորոգման վարկերի գործող պայմաններին համաձայն:
 • Փոխեք վարկի արժույթը համաձայն Բանկի վերաֆինանսավորման տրամադրման պայմանների և ապահովագրեք Ձեզ արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներից:
 • Բանկն իր վրա է վերցնում վերաֆինանսավորման ընթացքում առաջացած գույքի գնահատման, նոտարական և առաջին տարվա գույքի ապահովագրության ծախսերը:
 • Վարկը տրամադրվում է:
  - Առանց Բանկի սպասարկման միանվագ վճարի
  - Առանց կանխիկացման վճարի
  - Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի
  - Առանց երաշխավորի պարտադիր պահանջի
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` վարկի մայր գումարի հավասարաչափ մարումով կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ):
 • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից սահմանված պայմաններին բավարարելու դեպքում

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

1 11% PLUS և STATUS հաճախորդների համար, 12%` Բանկի ստանդարտ առաջարկ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 12.98% -ից և սկսած 11.57%-ից PLUS և STATUS հաճախորդների համար:
2 8% PLUS և STATUS հաճախորդների համար, 9%` Բանկի ստանդարտ առաջարկ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 9.71% -ից, և սկսած 8.61% -ից PLUS և STATUS հաճախորդների համար:

* Ուշադրություն: Հաճախորդը Բանկին հանձնարարում է վարկի գումարն ամբողջությամբ անակցեպտ կարգով ուղղել իր՝այլ ֆինանսական կազմակերպությունում առկա հաշվեհամարին, հիմք ընդունելով Հաճախորդի կողմից ներկայացված ֆինանսական կազմակերպության համապատասխան գրությունը/քաղվածքը պարտքի գումարի չափի մասին, որում նշված պարտքի գումարը չի կարող գերազանցել Բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրով տրամադրվող վարկի ընդհանուր գումարը: Այն դեպքում, երբ Հաճախորդի՝ այլ ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ առկա վարկային պարտավորության չափը/ներառյալ հաշվեգրված տոկոսագումարները, տուժանքը և տուգանքները և այլ վճարները/գերազանցում է Բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրով տրամադրվող վարկի ընդհանուր գումարը, Հաճախորդը պարտավորվում է սեփական միջոցների հաշվին գերազանցող գումարի չափով դրամական միջոցներ մուտքագրել Բանկում սպասարկվող համապատասխան բանկային հաշվին, որպեսզի ամբողջությամբ մարվի այլ ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ առկա իր վարկային պարտավորությունը:Անշարժ գույքի վարկեր

Գտիր տունը, որը կանվանես քոնը

Մանրամասներ

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 10/09/2018 15:00

 

What are the packages of insured risks?

Motor insurance package has two sections - Section I and Section II.
Section II can be purchased only if Section I is purchased. Section II is optional.

1. Section I includes:
Physical damage caused to the car including damage caused as a result of car accident or other external impact, fire, illegal actions of third parties including theft, robbery

2. Section II includes:
Damage caused to the life and health of driver and passengers as a result of motor usage.

 
 

How much does Motor Insurance cost?

Annual insurance rate for the coverage included in Section I is 2.5% of the sum insured.

Annual insurance rate for the coverage included in Section II is 0.1% of the insured amount.

 
 

Can I arrange partial Motor insurance?

You can insure your car for the full amount of the car's market value or any portion of it (with the exception of insurance of cars purchased with a loan provided by HSBC Bank Armenia cjsc whereby insurance for the full amount of the car market value must be purchased).

 
 

What are the deductible amounts for Motor Insurance?

 1. 1% of sum insured, minimum AMD 50,000
 2. For drivers with less than two years of driving experience the deductible is doubled
 3. Insurance is not provided to drivers with less than six months driving experience
 4. Deductible in case of theft comprises 5% of the sum insured in case an anti-robbery system is available on the car, and 10% if no such system is available.
 
 

Is examination of the car required for Motor insurance?

Yes, car examination is required for purchasing Motor insurance.INGO ARMENIA icjsc representatives will contact you within 2 working days after signing of the insurance policy to arrange the examination of your car. The insurance policy will enter into force only after the examination is conducted.

 
 

CMTPL calculator

CMTPL calculator. You are leaving HSBC Bank Armenia cjsc website and accessing INGO Armenia website: We are not responsible for the accuracy and trustworthiness of the content of the website, and the consequences that might occur as a result of using the promotions/advertisements available in the website.