Հեռախոսային բանկային ծառայություն

Հեռախոսային բանկային ծառայություն

Ծառայության սակագներ

Ծառայության գրանցում

  • Անհատներ, ներառյալ անհատ ձեռներեցներ - 1,000 ՀՀ դրամ
  • Իրավաբանական անձիք - անվճար

Սպասարկում - անվճար

Բանկային ծառայություններ - համաձայն ծառայությունների սակագների

Տրամադրվող ծառայություններ1

Հաշիվներ և գործառնություններ  
Հաշվի մնացորդի հարցում

Այո

Գործարքների մանրամասների հարցում

Այո

Պարբերական վճարման հանձնարարականի ձևակերպում*

Այո

Վարկի հերթական վճարման և վարկային հաշվի մնացորդի հարցում

Այո

Փոստային/էլեկտրոնային փոստի հասցեների և հեռախոսահամարների փոփոխում*

Այո

Փոխանցումներ և վճարումներ*  
Փոխանցումներ Ձեր հաշիվների միջև

Այո

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում գործող բանկերին2

Այո

Միջազգային փոխանցումներ2

Այո

Կրեդիտ քարտի վճարում

Այո

Վարկի մարում

Այո

Հարցումներ  
Ավանդների տոկոսադրույքների հարցում

Այո

Արտարժույթի փոխարժեքների հարցում

Այո

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

Այո

Այլ ծառայություններ*  
Քարտի ակտիվացում

Այո

Քարտի կասեցում, քարտային գործարքի հետազոտման հրահանգի ներկայացում

Այո

Պարբերական վճարման հանձնարարականի ձևակերպում*

Այո

Քարտի վերաթողարկում

Այո

Քաղվածքի/տեղեկանքի պատվիրում

Այո

Արժեթղթերի առքի և վաճառքի հանձնարարականների ներկայացում (բրոքերային ծառայություններ)3

Այո

Կարևոր նշում
Բանկը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել Հաճախորդի հետ կնքած հեռախոսային բանկային ծառայությունից օգտվելու պայմանագիրը, եթե վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հեռախոսային բանկային ծառայության միջոցով գործարք չի կատարվել:

1 Որոշ գործարքների դեպքում, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել ստանդարտ աշխատանքային ժամերից դուրս, մենք կընդունենք Ձեր հանձնարարականը և կիրականացնենք Ձեր գործարքը առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում` բացառությամբ քարտի կասեցման, որը կկատարվի անհապաղ:
2 Մեկ օրվա ընթացքում կատարվող գործարքների ընդհանուր սահմանաչափը չի կարող գերազանցել 10,000 ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեքը այլ արժույթով:
3 Բրոքերային ծառայությունները տրամադրվում են Հաճախորդի և Բանկի միջև բրոքերային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ պայմանագրի առկայության դեպքում:
* Ծառայությունները կիրառելի չեն կազմակերպությունների համար:

Մեկ զանգ և Դուք բանկում եք՝ անկախ ժամից և գտնվելու վայրից

+374 60 655 000

Մեկ զանգ և Դուք բանկում եք՝ անկախ ժամից և գտնվելու վայրից

+374 60 655 000

Թարմացվել է` 07/07/2016 15:00