Resolutions

Մենք նվազեցրել ենք սպառողական վարկի տոկոսադրույքը և մեծացրել վարկի առավելագույն գումարը, որպեսզի Դուք մեկ քայլ մոտ լինեք Ձեր նպատակների իրագործմանը

Հատուկ առաջարկը գործում է 28.06.2018-31.10.2018 ժամանակահատվածում դիմելու դեպքում:

14%
Հաստատուն տարեկան անվանական տոկոսադրույք
մինչև
5մլն
ՀՀ դրամ
Առանց գրավի պահանջի և երաշխավորի
 • Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք վճարում եք
  միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին
 • Վարկի չափ՝ ամսական զուտ աշխատավարձի առավելագույնը Ութապատիկի չափով 1
 • Անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի մասնաճյուղերից
  և բանկոմատներից
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող մնացորդով
  կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
 • Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի
 • Օգտվեք ավելի ցածր տոկոսադրույքից և խնայեք գումար` վերաֆինանսավորելով Ձեր սպառողական վարկըՆշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2018թ. հունիսի 28-ից մինչև 2018թ. հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ և կիրառելի է միայն նշված ժամանակահատվածում տրամադրված վարկերի դիմումների համար:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 15,25%-ից (սկսած 14,94%-ից` PLUS և STATUS հաճախորդների համար): Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ :

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

1 Եթե ամսական զուտ եկամուտը կազմում է մինչև 200 000 ՀՀ դրամ, վարկի գումարը կարող է կազմել առավելագույնը մինչև ամսական զուտ աշխատավարձի 6-ապատիկը: Եթե ամսական զուտ եկամուտը կազմում է ավելի քան 200 000 ՀՀ դրամ, վարկի գումարը կարող է կազմել առավելագույնը մինչև ամսական զուտ աշխատավարձի 8-ապատիկը: Առաջարկը կիրառելի է միայն աշխատավարձային հաճախորդների համար: Մանրամասներին ծանոթացեք այստեղ:

Թարմացվել է` 28/06/2018 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վավեր անձնագիր, կացության քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իր բանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան)
 • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներ և/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` հարկային հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն
 • Այլ բանկերից հաշվի պատմություն ներկայացնելու դեպքում՝ բանկային հաշվի քաղվածքները վերջին 6 ամսվա աշխատավարձային փոխանցումներով (աշխատավարձային հաճախորդներ), հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր (ոչ աշխատավարձային հաճախորդներ)
 • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ
 
 

Օվերդրաֆտի մարման կարգը

Հաճախորդին յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվում է քաղվածք, որտեղ արտացոլվում է Օվերդրաֆտի սահմանաչափից ընթացիկ ամսվա օգտագործված գումարի չափը, հաշվեգրված տոկոսագումարը և վճարման ենթակա նվազագույն գումարը:

Քաղվածքի տրամադրման օրը ընտրվում է հաճախորդի կողմից:

Օվերդրաֆտի վճարման ենթակա նվազագույն գումարի մարումը պետք է կատարվի քաղվածքի տրամադրումից 5 օրվա ընթացքում՝ Վճարման օրը, օգտագործված գումարի և հաշվեգրված տոկոսագումարի նվազագույնը 10%-ի չափով:

Նվազագույն մարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտին կցված հաշվից՝ Վճարման օրը, կամ ոչ-ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտի հաշվին սովորական փոխանցում կատարելով՝ քաղվածքի տրամադրումից մինչև Վճարման օրը ընկած ժամանակահատվածում:

Ցանկացած մուտքային գործարք Օվերդրաֆտի հաշվին Քաղվածքի տրամադրման և Վճարման օրերի միջակայքում կուղղվի նվազագույն գումարի մարմանը, եթե այդպիսին առկա է: Վերջինիս զրոյական լինելու դեպքում փոխանցված գումարը կմուտքագրվի Օվերդրաֆտի հաշվին:

Կարևոր նշումներ.

 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ Օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի վրա, և գանձվում է օվերդրաֆտի հաշվից՝ քաղվածքի տրամադրման օրը1:
 • Հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման ՀՀ դրամով:
 • Օվերդրաֆտի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
 • Բանկն իր հայեցողությամբ կարող է կատարել մարման ենթակա գումարների գանձում Հաճախորդի Բանկում գտնվող այլ հաշվից, հիմնական հաշվին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում:

1 Տոկոսագումարի մարումը մինչև քաղվածքի տրամադրման օրը հնարավոր է միայն մասնաճյուղի և Հեռախոսային բանկային ծառայության միջոցով: