Բովանդակություն

 • Հաշվի բացում և սպասարկում
 • Միջազգային Visa PLUS բանկոմատային քարտ
 • Մաստերքարտ® World Black Edition քարտ
 • Կանխիկ գործարքներ
 • Էքսպրես բանկային սպասարկում
 • Դրամական փոխանցումներ
 • Չեկեր
 • Անհատական պահատեղեր
 • Բանկային հաշվի քաղվածքներ / այլ փաստաթղթեր
 • Արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող այլ ծառայություններ
 • Անհրաժեշտ պայմաններ HSBC STATUS կարգավիճակի համար
 • Ինչպես դիմել HSBC STATUS ծառայությունից օգտվելու համար

Հաշվի բացում և սպասարկում

Օգտվեք հաշվի անվճար բացման և սպասարկման հնարավորությունից:

Սակագներ՝

 • Ընթացիկ հաշվի բացում և սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Խնայողական հաշվի բացում և սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Ժամկետային ավանդի1 (ներառյալ կուտակային) հաշվի բացում և սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Էսքրոու հաշիվ2` 0,5% էսքրոու գումարից (նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 500,000 ՀՀ դրամ)

1Ժամկետային ավանդային հաշիվը բացվում է միայն ՀՀ դրամով խնայողական/ընթացիկ հաշվի առկայության դեպքում:

2Էսքրոու հաշիվը բանկի կողմից տրամադրվող միանվագ ծառայություն է, որը նախատեսված է անշարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարքների կողմերի միջև հաշվարկների ապահով իրականացման համար:

Միջազգային Visa PLUS բանկոմատային քարտ

Միջազգային Visa PLUS բանկոմատային քարտը տրամադրվում է Ձեր ընթացիկ հաշվի հետ մեկտեղ: Ձեր քարտին կարող եք կցել մինչև 3 հաշիվ և կառավարել դրանք բանկոմատներից: Ավելին, Դուք կարող եք կատարել կանխիկացում առանց գանձումների HSBC Խմբի բանկոմատներից ամբողջ աշխարհում:

Սակագներ՝

 • Քարտի թողարկում և սպասարկում՝ վճար չի գանձվում
 • Հավելյալ քարտի թողարկում և սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Քարտի վերաթողարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Կանխիկացում HSBC Խմբի բանկոմատներից ամբողջ աշխարհում` վճար չի կիրառվում
 • Կանխիկացում ոչ HSBC Խմբի բանկոմատներից` 2,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար
 • Փոխանցումներ Բանկում ունեցած հաշիվների միջև՝ վճար չի կիրառվում

Սահմանաչափեր՝

 • Կանխիկացման օրական սահմանաչափ՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ
 • Փոխանցումների օրական սահմանաչափ՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ

Մաստերքարտ World Black Edition քարտ

Որպես STATUS հաճախորդ Ձեզ կտրամադրվի Մաստերքարտ World Black Edition քարտը, որը հանդիսանում է Մաստերքարտ վճարահաշվարկային համակարգի` Հայաստանում ներկայացված պրեմիում դասի քարտերից լավագույնը:

Անվճար ճանապարհորդության ապահովագրություն1

Ստացեք ճանապարհորդության միջազգային անվճար ապահովագրություն՝ տարեկան մինչև 30,000 եվրո ապահովագրական գումարով: Վայելեք Ձեր ճանապարհորդությունը, իսկ մնացածի մասին կհոգա Ձեր Մաստերքարտ World Black Edition քարտը:

Անվճար Priority Pass քարտ

Ստացեք անվճար Priority Pass քարտ, որը թույլ է տալիս օգտվել աշխարհի ավելի քան 600 օդանավակայանների VIP սրահների ծառայություններից: Որպես քարտապան` Դուք կստանաք VIP սրահներից տարեկան մեկ անգամ անվճար օգտվելու հնարավորություն:

Անվճար միջազգային կոնսիերժ ծառայություն

Անվճար միջազգային կոնսիերժ ծառայության միջոցով պատվիրեք տարբեր ծառայություններ, կատարեք հարցումներ, պատվիրեք ավիատոմսեր, կատարեք ամրագրումներ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում ընդամենը մեկ հեռախոսազանգի միջոցով:

Կանխիկի և քարտի հրատապ տրամադրում արտերկրում

Մաստերքարտ World Black Edition քարտը կօգնի Ձեզ ճանապարհորդելիս լինել ավելի վստահ, նույնիսկ կանխիկ գումար կամ քարտ կորցնելու դեպքում: Ձեր քարտը կվերաթողարկվի 48 ժամվա ընթացքում, և Ձեզ 24 ժամվա ընթացքում կտրամադրվի մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլարի չափով կանխիկ գումար:

Հատուկ առաջարկներ և զեղչեր

Օգտվեք Հայաստանի ավել քան 100 վաճառքի և սպասարկման կենտրոնների, ինչպես նաև տարբեր արտերկրյա հյուրանոցների, ռեստորանների, SPA և առևտրային կենտրոնների հատուկ զեղչերից և առաջարկներից:

Վճարումներ և գանձումներ

 • Քարտի թողարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար՝ վճար չի կիրառվում
 • Հավելյալ քարտի թողարկում և սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք2: 18%
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 19,56%
 • Կանխիկացման վճար՝ HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում՝ վճար չի կիրառվում
 • Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգի այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում՝ 1,5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
 • Կանխիկացման վճար՝ ԱրՔա համակարգին չպատկանող այլ բանկոմատներից և POS տերմինալներից օգտվելու դեպքում՝ 2,5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ՝ բանկոմատից օգտվելու դեպքում, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ՝ POS տերմինալից օգտվելու դեպքում)
 • Միջնորդավճար հրատապ տրամադրվող կանխիկ գումարի համար (մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար)3՝ 50,000 ՀՀ դրամ
 • Քարտից քարտ փոխանցում (ArCa կայքի միջոցով www.arca.am)՝ «HSBC Բանկ Հայաստանի» վարկային քարտերի միջև փոխանցումների համար կգանձվի փոխանցվող գումարի 0,75%-ը, «HSBC Բանկ Հայաստանի» վարկային քարտերից դեպի ԱրՔա համակարգի այլ վճարային քարտեր կատարվող փոխանցումների համար կգանձվի փոխանցվող գումարի 1,5%-ը
 • Քարտի վերաթողարկման վճար՝ վճար չի կիրառվում
 • Քարտի հրատապ վերաթողարկում`3՝ 75,000 ՀՀ դրամ
 • Քարտային հաշվի ապաբլոկավորման վճար՝ վճար չի կիրառվում
 • Գործարքի պատճենի տրամադրման վճար՝ 8,000 ՀՀ դրամ4
 • Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում՝ 15,000 ՀՀ դրամ
 • Քարտի սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում՝ վճար չի կիրառվում
 • SMS ծառայություն՝ վճար չի կիրառվում
 • Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում)՝ վճար չի կիրառվում
 • Վճար քարտային հաշվի քաղվածքի յուրաքանչյուր պատճենի համար (եթե ունի 6 ամսից ավել վաղեմություն)՝ 3,000 ՀՀ դրամ4
 • Վճարի ուշացման տուգանք՝ ժամկետանց վճարման գումարի 10%, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք` սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
 • Priority Pass քարտի տրամադրում՝ վճար չի կիրառվում
 • Օդանավակայանների սպասասրահներում Priority Pass քարտի օգտագործման վճար5՝ 20,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր այցելության համար
 • Ճանապարհորդության ապահովագրություն՝ տարեկան մինչև 30,000 եվրո ապահովագրական գումարով՝ վճար չի կիրառվում
 • Աիջազգային կոնսիերժ ծառայություն՝ վճար չի կիրառվում

Այլ պայմաններ

 • Վարկային գծի սահմանաչափ և արժույթ՝ նվազագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ
 • Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)`6 առավելագույնը մինչև 45 օր (քաղվածքի ամսաթվից առավելագույնը 15 օր )
 • Կանխիկացման օրական սահմանաչափ՝ վարկային սահմանաչափի 40% կամ 500,000 ՀՀ դրամ, որն ավելի մեծ է
 • Կանխիկացումների քանակի օրական սահմանաչափը՝ առավելագույնը 3
 • Առավելագույն սահմանաչափ յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի համար՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ
 • Քարտի կորստի դեպքում` հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին տեղեկացնելուց հետո`7 մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
 • Նվազագույն վճարի չափը՝ վերջնական բացասական մնացորդի 10% (նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ)
 • Գործարքի մերժման վճար (կիրառվում է Մաստերքարտի կողմից)՝ 0,25 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր գործարքի համար)

Կարևոր նշումներ և ընդհանուր պայմաններ

 • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ տարեկան տոկոսներ չեն հաշվարկվում
 • Քարտերը վավեր են երեք տարի ժամանակահատվածով: Քարտերը ենթակա են վերաթողարկման Բանկի հայեցողությամբ
 • Վարկային քարտի սահմանաչափը տրամադրվում է անորոշ ժամկետով: Սակայն Բանկի հայեցողությամբ այդ սահմանաչափը կարող է վերանայվել
 • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտերի անվանական տոկոսադրույքները` շուկայական փոփոխություններ միտումները հաշվի առնելու նպատակով
 • Վարկային քարտի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և քարտը հաճախորդի կողմից նշված հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
 • HSBC Բանկ Հայաստանի կողմից տրամադրվող STATUS ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն

1Ճանապարհորդության ապահովագրությունը տրամադրվում է «ԻՆԳՈ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ի կողմից, ուստի կիրառվում են «ԻՆԳՈ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ի պայմանները: Ապահովագրված ռիսկերի փաթեթը ներառում է՝ բժշկական ծախսեր (ներառյալ ատամնաբուժական) ճանապարհորդության ժամանակ դժբախտ պատահարի կամ հանկարծակի հիվանդության դեպքում, բժշկական հաստատություն տեղափոխման ծախսեր, ապահովագրված անձի ռեպատրիացիայի (հայրենադարձության, ներառյալ հետմահու) ծախսեր:

Ապահովագրական հատուցում վճարելու պահանջները ենթակա են ներկայացման«ԻՆԳՈ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին:

2Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ: 

3Հայաստանից դուրս կանխիկի հրատապ տրամադրման (2-24 ժամվա ընթացքում), ինչպես նաև քարտի հրատապ վերաթողարկման համար (48 ժամվա ընթացքում) զանգահարեք Մաստերքարտի աջակցման կենտրոնի +1 (636) 722 711 1 հեռախոսահամարով:

4Ներառյալ ԱԱՀ:

5Priority pass ծառայությունը հիմնական կամ հավելյալ (առկայության դեպքում) քարտապանների համար նախատեսում է 1 անվճար մուտք աշխարհի տարբեր օդանավակայանների Priority Pass VIP սրահներ մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում (հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ): Տվյալ օրացույցային տարվա ընթացքում չօգտագործված անվճար մուտքի թույլտվությունը չի փոխանցվում հաջորդ տարի: Հիմնական կամ հավելյալ քարտապանի կողմից 1 անվճար մուտքի թույլտվությունն օգտագործելուց հետո բոլոր հետագա մուտքերը լինում են վճարովի: Օդանավակայանի VIP սրահն այցելելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ սրահ այցելության պայմաններին և այլ մանրամասներին, ինչպես նաև այլ տեղեկությունների, որոնք կարող եք գտնել մեր մասնաճյուղերում առկա Priority Pass Airport Lounges ցանկում կամ www.prioritypass.com կայքում:

6Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում, և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել` կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

7Տես Քարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանների 7-րդ բաժինը:

Կանխիկ գործարքներ

 • Կանխիկ գումարի մուտքագրում մասնաճյուղերում՝ վճար չի կիրառվում
 • Կանխիկ գումարի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1՝ վճար չի կիրառվում
 • ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով կանխիկ մուտքագրված դրամական միջոցների կանխիկացում՝ վճար չի կիրառվում
 • Այլ արտարժույթներով կանխիկ մուտքագրված դրամական միջոցների կանխիկացում՝ 0,4%
 • ՀՀ դրամով անկանխիկ գումարի կանխիկացում՝ վճար չի կիրառվում
 • Արտարժույթով անկանխիկ գումարի կանխիկացում՝ 0,4%2

1Ծառայությունը հասանելի է Գլխամասային գրասենյակում գտնվող բանկոմատով: Օրական առավելագույն սահմանաչափ՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ բանկոմատային քարտին կցված յուրաքանչյուր հաշվի համար:

2Վճարը չի կիրառվում փոխանակման, հաճախորդի այլ հաշիվներից փոխանցման (եթե գումարները մուտքագրվել են կանխիկով) կամ Բանկի կողմից տրամադրված վարկային գումարների (բացառությամբ կրեդիտ քարտերի) դեպքում:

Էքսպրես բանկային սպասարկում

Հեռախոսային բանկային ծառայություն

 • Գրանցման վճար վճար չի կիրառվում
 • Սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Բանկային ծառայությունների օգտագործում՝ ըստ Ծառայությունների սակագների

Կարևոր նշում՝ Բանկը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել Հաճախորդի հետ կնքած հեռախոսային բանկային ծառայությունից օգտվելու պայմանագիրը, եթե վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հեռախոսային բանկային ծառայության միջոցով գործարք չի կատարվել:

Ինտերնետային և Մոբայլ բանկային ծաայություններ1

 • Գրանցման վճար` վճար չի կիրառվում
 • Մոբայլ բանկային ծառայության միանվագ վճար` վճար չի կիրառվում
 • Սպասարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Առցանց անվտանգության սարքի վերաթողարկում` 5,000 ՀՀ դրամ2
 • Բանկային ծառայություններ՝ համաձայն Ծառայությունների սակագների

Կարևոր նշում՝ Բանկը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել Հաճախորդի հետ կնքած Ինտերնետային/Մոբայլ բանկային ծառայությունից օգտվելու պայմանագիրը,եթե վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի Ինտերնետային/Մոբայլ բանկային համակարգի օգտագործողի անունը ակտիվ չի եղել (Հաճախորդը համակարգ մուտք չի գործել):

1Մոբայլ բանկային ծառայությունը հասանելի է միայն Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկի Ինտերնետային բանկային ծառայությանը գրանցված հաճախորդներին: 

2Ներառյալ ԱԱՀ: Վճարը գանձվում է միայն անվտանգության սարքը Բանկին չվերադարձնելու դեպքում:

Դրամական փոխանցումներ

Հանդիսանալով SWIFT համընդհանուր էլեկտրոնային վճարային ցանցի անդամ, Բանկն առաջարկում է իրականացնել դրամական փոխանցումներ ՀՀ դրամով և բոլոր հիմնական արժույթներով՝ USD, EUR, GBP, RUB, CHF, AUD, AED, HKD, JPY և CAD:

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով (ՀՀ տարածքում)1

 • Հաշվից փոխանցումներ 2` վճար չի կիրառվում
 • Ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին՝ վճար չի կիրառվում

Փոխանցումներ / Բանկային մուրհակներ արտարժույթով

 • Ելքային փոխանցում (USD, EUR, GBP, RUB, CHF, AUD, AED, HKD, JPY, CAD)՝ 0,1%
 • Մուրհակների տրամադրում՝ 0,1%
 • Փոխանցված գումարների մուտքագրում հաշվին՝ վճար չի կիրառվում

Այլ պայմաններ

 • Փոխանցումներ Բանկում ունեցած հաշիվների միջև՝ վճար չի կիրառվում
 • Վճարման հանձնարարականի փոփոխում/չեղարկում՝ վճար չի կիրառվում
 • Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի ուսումնասիրման վճար (գանձվում է անկախ ուսումնասիրման արդյունքներից)` 20,000 ՀՀ դրամ

Կարևոր նշումներ`


Նվազագույն միջնորդավճար արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման կամ բանկային մուրհակի տրամադրման դեպքում` 6,000 ՀՀ դրամ:

Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

Միջնորդ/ստացող բանկի վճարները կարող է կատարվել ինչպես շահառուի, այնպես էլ փոխանցողի հաշվին՝ հաճախորդների հայեցողությամբ և նախօրոք համաձայնեցնելով բանկի հետ:

Միջնորդ/շահառու բանկ(եր)ի գանձումները փոխանցողի հաշվից գանձման դեպքում կիրառվող միջնորդավճարներ, երբ շահառուն գումարը պետք է ստանա առանց պահումների`

Ելքային ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքում գործող ցանկացած բանկի ուղղված փոխանցումներ` 5,000 ՀՀ դրամ:

Ելքային փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով Միացյալ Նահանգներից դուրս գտնվող ցանկացած բանկ՝ 10,000 ՀՀ դրամ:

Ելքային փոխանցումներ այլ արտարժույթներով՝ 5,000 ՀՀ դրամ3:

Միջնորդավճար ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար, երբ փոխանցողը վճարում է միայն առաջին միջնորդ բանկի միջնորդավճարը և շահառուն գումարը ստանում է այլ միջնորդ / շահառու բանկերի պահումներից հետո` 5,000 ՀՀ դրամ:

1ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով կատարվող փոխանցումների դեպքում, եթե փոխանցվող գումարը պարունակում է լումաներ, ապա գումարը կլորացվում է մինչև ամբողջ թիվ՝ կլորացման ընդունված կանոնների համաձայն:

2Եթե վճարման հանձնարարականը (մինչև 25 միլիոն ՀՀ դրամ գումարի դեպքում) տրամադրվում է բանկին 14:00-ից հետո, սակայն 15:00-ից ոչ ուշ՝ վճարումը նույն օրն իրականացնելու պայմանով, ապա Բանկի կողմից գանձվում է 5,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով վճար: Ինտերնետային/Մոբայլ և Հեռախոսային Բանկային ծառայությունների միջոցով մինչև ժամը 15:00-ն ներկայացված վճարման հանձնարարականները կատարվում են նույն օրը առանց լրացուցիչ գանձման:

3Եթե փաստացի գանձված միջնորդավճարը ավել է, քան 20,000 ՀՀ դրամի համարժեքը, ապա վճարված և փաստացի գանձված միջնորդավճարների տարբերությունը ենթակա է գանձման փոխանցողի հաշվից:

Չեկեր

Եթե ունեք ընթացիկ հաշիվ ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով, ապա կարող եք պատվիրել անվճար չեկային գրքույկ՝1, որը կկցվի Ձեր հաշիվներից մեկին:

 • Չեկային գրքույկի տրամադրում՝ վճար չի կիրառվում
 • Վճարման արգելանքի կիրառում/չեղարկում` վճար չի կիրառվում
 • HSBC Բանկ Հայաստանի չեկի վերադարձ՝ անբավարար միջոցների պատճառով՝ վճար չի կիրառվում
 • Մուրհակների և այլ չեկերի մուտքագրում հաշվին` վճար չի կիրառվում2
 • Այլ բանկի չեկի վերադարձ՝ անբավարար միջոցների պատճառով՝ 10,000 ՀՀ դրամ (գումարած միջնորդ/վերադարձնող բանկի վճարները)

1Չեկային գրքույկները տրամադրվում են միայն ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով ընթացիկ հաշիվ ունեցող հաշվետերերին:

2Չեկով մուտքագրված միջոցների արտարժույթով կանխիկացման դեպքում կկիրառվի 0.4% միջնորդավճար:

Անհատական պահատեղեր

Անհատական պահատեղերը1 HSBC STATUS հաճախորդներին առաջարկվում են ամսական կամ տարեկան վարձակալության համար մեր մասնաճյուղերից միայն երեքում՝ Գլխամասային գրասենյակ (Տերյան 66), Կոմիտաս մասնաճյուղ (Կոմիտասի 3) և STATUS մասնաճյուղ (Բաղրամյան պողոտա 4/1):

Անհատական պահատեղերի վճարներ
Պահատեղի չափը Մինչև մեկ տարի ժամկետով2 Մինչև մեկ ամիս ժամկետով2
Շատ մեծ 200,000 ՀՀ դրամ 50,000 ՀՀ դրամ
Մեծ 120,000 ՀՀ դրամ
30,000 ՀՀ դրամ
Միջին 90,000 ՀՀ դրամ
30,000 ՀՀ դրամ
Փոքր 36,000 ՀՀ դրամ
15,000 ՀՀ դրամ
Անհատական պահատեղերի վճարներ
Պահատեղի չափը Շատ մեծ
Մինչև մեկ տարի ժամկետով2 200,000 ՀՀ դրամ
Մինչև մեկ ամիս ժամկետով2 50,000 ՀՀ դրամ
Պահատեղի չափը Մեծ
Մինչև մեկ տարի ժամկետով2 120,000 ՀՀ դրամ
Մինչև մեկ ամիս ժամկետով2 30,000 ՀՀ դրամ
Պահատեղի չափը Միջին
Մինչև մեկ տարի ժամկետով2 90,000 ՀՀ դրամ
Մինչև մեկ ամիս ժամկետով2 30,000 ՀՀ դրամ
Պահատեղի չափը Փոքր
Մինչև մեկ տարի ժամկետով2 36,000 ՀՀ դրամ
Մինչև մեկ ամիս ժամկետով2 15,000 ՀՀ դրամ

1Հաճախորդը միաժամանակ կարող է ունենալ հետևյալ չափերի պահատեղերից միայն մեկը՝ 1 հատ շատ մեծ կամ 1 հատ մեծ կամ 2 հատ միջին կամ 2 հատ փոքր կամ 1 հատ միջին և 1 հատ փոքր չափի պահատեղ:

2Ներառյալ ԱԱՀ:

Բանկային հաշվի քաղվածքի / այլ փաստաթղթերի տրամադրում

Բանկային հաշվի քաղվածքի / այլ փաստաթղթերի առաքում

 • Փոստային ծառայության միջոցով ՀՀ տարածքում (ամսական)՝ վճար չի կիրառվում
 • Փոստով ՀՀ տարածքից դուրս միայն ստանդարտ փոստային ծառայության միջոցով (ամսական)` 25,000 ՀՀ դրամ1, 5
 • Էլ. փոստով (ամսական, շաբաթական, օրական)՝ վճար չի կիրառվում
 • Ինտերնետով (ամսական, շաբաթական, օրական)՝ վճար չի կիրառվում2
 • Ստացում մասնաճյուղերից առձեռն (ամսական, շաբաթական, օրական)՝ վճար չի կիրառվում

Այլ ծառայություններ

 • Լիազորագրի տրամադրում և հաշվի տվյալների համապատասխան փոփոխում՝ վճար չի կիևառվում
 • Հաշվեկշռի հաստատման/բանկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքներ3` վճար չի կիրառվում
 • Բանկային հաշվի քաղվածքի/ բանկային հաշվի պատմության/գործարքի վավերացման փաստաթղթի յուրաքանչյուր կրկնօրինակի տրամադրում (եթե այն ունի 6 ամսվա վաղեմություն)` 3,000 ՀՀ դրամ45

1Արտարժույթի փոխանակման բոլոր գործարքներն իրականացվում են Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով:

2Ինտերնետային/Մոբայլ բանկային ծառայություններից օգտվող հաճախորդների համար:

3Հաշվեկշիռը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է հայտը ստանալու օրվա և ժամի դրությամբ:

4Ինտերնետային/Մոբայլ կամ Հեռախոսային Բանկային ծառայության միջոցով դիմելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր կրկնօրինակի համար: Փաստաթղթերը կուղարկվեն Ձեր կողմից նշված մասնաճյուղ՝ համապատասխան հարցումը ստանալուց հետո 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5Ներառյալ ԱԱՀ:

Արտոնյալ պայմաններ այլ ծառայությունների համար

STATUS հաճախորդի կարգավիճակում Դուք կարող եք օգտվել արտոնյալ պայմաններից մի շարք այլ ապրանքների և ծառայությունների համար:

Ժամկետային ավանդներ

 • +0,5% ՀՀ դրամով ավանդների համար
 • +0,25% ԱՄՆ դոլարով ավանդների համար

Հիփոթեքային վարկեր (գնում և վերանորոգում)

Առանց տրամադրման վճարի

Վարկի տրամադրման վճար (50,000 – 200,000 ՀՀ դրամ՝ վարկի տեսակից և գումարից կախված) չի գանձվում:

-1% ՀՀ դրամով վարկերի համար

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով՝ ստանդարտ անվանական տարեկան տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով: Տոկոսադրույքը փոփոխական է և տվյալ պահին կազմում է՝

9,5% + 1,5% = 11%

Որտեղ՝

9.5%՝ Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույք

1,5%՝ հաստատուն մարժան է (գործածվում է 2,5% ստանդարտ դրույքաչափի փոխարեն)

-1% ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար

Վարկը տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով՝ ստանդարտ անվանական տարեկան տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով: Տոկոսադրույքը փոփոխական է և տվյալ պահին կազմում է՝

9,25% - 1,25% = 8%

Որտեղ՝

9,25%՝ Բանկի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույք

1,25%՝ Հաստատուն մարժա(0,25% ստանդարտ դրույքաչափի փոխարեն)

Ավտոմեքենայի վարկ

-1%

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով՝ ստանդարտ անվանական տարեկան տոկոսադրույքից 1%-ով ցածր տոկոսադրույքով: Տոկոսադրույքը փոփոխական է և տվյալ պահին կազմում է՝

9,5% + 3,5% = 13%

Որտեղ՝

9,5%՝ Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույք

3,5%՝ Հաստատուն մարժա(4,5% ստանդարտ դրույքաչափի փոխարեն)

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկեր

Առանց վարկի տրամադրման վճարի

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկերի դեպքում վարկի տրամադրման վճար (50,000 – 100,000 ՀՀ դրամ՝ վարկի գումարից կախված) չի գանձվում:

Անհատական սպառողական վարկ

-1%*

Վարկը տրամադրվում է 15% տարեկան անվանական ֆիքսված տոկոսադրույթով՝ 16% ստանդարտ տոկոսադրույքի փոխարեն*

Առանց վարկի տրամադրման վճարի

Այն հաճախորդներից, որոնց վարկի գումարը գերազանցում է 1 միլիոն ՀՀ դրամը, 20,000 ՀՀ դրամ վարկի տրամադրման վճարը չի գանձվի:

Վարկի ավելի բարձր գումար

Սովորականից բարձր վարկի առավելագույն գումար՝ Վարկը տրամադրվում է ստանդարտից բարձր առավելագույն սահմանաչափով՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ ստանդարտ 2,000,000 ՀՀ դրամի փոխարեն:

*Կիրառելի չէ Անհատական սպառողական վարկերի համար գործող Հատուկ առաջարկի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի դեպքում:

Գույքի ապահովագրություն

16% գույքի արժեքից

Արտոնյալ դրույքաչափը կիրառվում է միայն HSBC Բանկ Հայաստանի կողմից տրամադրված վարկերով գնված գույքի նկատմամբ:

Անհրաժեշտ պայմաններ STATUS ծառայությունից օգտվելու համար

Դուք կարող եք անվճար օգտվել STATUS ծառայություններից, եթե Ձեր տվյալները բավարարում են հետևյալ պայմաններից որևէ մեկին`

 • HSBC Բանկ Հայաստանում ունեցած Ձեր հաշիվների վերջին երեք ամիսների ընդհանուր միջին մնացորդը կազմում է նվազագույնը 20 միլիոն ՀՀ դրամ
 • Դուք հանդիսանում եք HSBC Խմբի Պրեմիեր(Premier) հաճախորդ
 • Դուք հանդիսանում եք HSBC Խմբի Private Banking(Private Banking) հաճախորդ
 • Դուք STATUS հաճախորդի ընտանիքի անդամ եք (ամուսին, կին, հայր, մայր, որդի, դուստր)1

Եթե հետագայում դադարեք բավարարել վերը նշված չափանիշներին, ապա Բանկի հայեցողությամբ կկարողանաք ժամանակավորապես օգտվել STATUS կարգավիճակի առավելություններից` վճարելով ամսական 20,000 ՀՀ դրամ2 :

1Ընտանիքի անդամը կարող է ձեռք բերել STATUS կարգավիճակ, եթե STATUS հաճախորդի՝ Բանկում ունեցած հաշիվների միջին մնացորդը վերջին վեց ամիսների ընթացքում կազմել է առնվազն 20 միլիոն ՀՀ դրամ:

2STATUS հաճախորդ դառնալուց հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում վճարներ չեն գանձվի:

Դիմել հեռախոսով

Զանգահարեք մեզ +374 (60) 655 151 հեռախոսահամարով:

կամ ստորև լրացրեք հետզանգի հայտը:

Դիմել մասնաճյուղում

Գտեք Ձեզ ամենամոտը գտնվող մասնաճյուղը ծառայությանը դիմելու համար:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 16/01/2019 12:00