Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
Անկանխիկ - առք

Անկանխիկ - վաճառք

Կանխիկ - առք
Կանխիկ - վաճառք
AED 107,8 111,7 107,5 112
AUD 260 271 259,5 271,5
CAD 286 306 285 307
CHF 452 469,5 450,5 471
CNY 54,6 57,9 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ
EUR 428 443 428 444
GBP 498 518 498 518
HKD 50,7 52,5 50,5 52,6
JPY 2,7 2,8 2,6 2,8
RUB 4,05 4,55 4,05 4,57
USD 400 406 400 407
XAU 790 826 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
AED
Անկանխիկ - առք
107,8

Անկանխիկ - վաճառք

111,7
Կանխիկ - առք
107,5
Կանխիկ - վաճառք
112
Արժույթ
AUD
Անկանխիկ - առք
260

Անկանխիկ - վաճառք

271
Կանխիկ - առք
259,5
Կանխիկ - վաճառք
271,5
Արժույթ
CAD
Անկանխիկ - առք
286

Անկանխիկ - վաճառք

306
Կանխիկ - առք
285
Կանխիկ - վաճառք
307
Արժույթ
CHF
Անկանխիկ - առք
452

Անկանխիկ - վաճառք

469,5
Կանխիկ - առք
450,5
Կանխիկ - վաճառք
471
Արժույթ
CNY
Անկանխիկ - առք
54,6

Անկանխիկ - վաճառք

57,9
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ
Արժույթ
EUR
Անկանխիկ - առք
428

Անկանխիկ - վաճառք

443
Կանխիկ - առք
428
Կանխիկ - վաճառք
444
Արժույթ
GBP
Անկանխիկ - առք
498

Անկանխիկ - վաճառք

518
Կանխիկ - առք
498
Կանխիկ - վաճառք
518
Արժույթ
HKD
Անկանխիկ - առք
50,7

Անկանխիկ - վաճառք

52,5
Կանխիկ - առք
50,5
Կանխիկ - վաճառք
52,6
Արժույթ
JPY
Անկանխիկ - առք
2,7

Անկանխիկ - վաճառք

2,8
Կանխիկ - առք
2,6
Կանխիկ - վաճառք
2,8
Արժույթ
RUB
Անկանխիկ - առք
4,05

Անկանխիկ - վաճառք

4,55
Կանխիկ - առք
4,05
Կանխիկ - վաճառք
4,57
Արժույթ
USD
Անկանխիկ - առք
400

Անկանխիկ - վաճառք

406
Կանխիկ - առք
400
Կանխիկ - վաճառք
407
Արժույթ
XAU
Անկանխիկ - առք
790

Անկանխիկ - վաճառք

826
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ

XAU-ի փոխարժեքները նշված են տրոյական ունցիայի մեկ հազարերորդական մասի համար։ XAU վաճառքի փոխարժեքը ներկայացված է բացառապես տեղեկատվական նպատակով:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝
ամսաթիվը
06.12.23, 10:06
Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝
ամսաթիվը 06.12.23, 10:06

Կարևոր է իմանալ

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ
  Հաշվի առկայության դեպքում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Չի պահանջվում1

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

Արտարժույթի փոխանակման վճար
Վճար չի կիրառվում
Վճար չի կիրառվում
Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
5%2 5%2
Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ
  Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Հաշվի առկայության դեպքում
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
Հաշվի բացակայության դեպքում
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
  Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
Հաշվի առկայության դեպքում

Չի պահանջվում1

Հաշվի բացակայության դեպքում

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

  Արտարժույթի փոխանակման վճար
Հաշվի առկայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
  Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
Հաշվի առկայության դեպքում
5%2
Հաշվի բացակայության դեպքում
5%2

Կարևոր ծանուցում գործարքների վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ`Բանկ), ընդունելով HSBC խմբի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների կարևորությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հետևելու համար, սահմանել է ներքին գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կատարված գործարքների հետ կապված տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը` միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը հաստատելու նպատակով։

Այդ նպատակով Բանկը կարող է պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ միջոցների աղբյուրի և գործարքների նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև, եթե անհրաժեշտ է, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը։

Այն դեպքում, երբ վերը նշված տվյալները և փաստաթղթերը չեն տրամադրվում, Բանկն իրավունք ունի մերժել գործարքը:

1 Բանկում անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի պատճենի առկայության դեպքում։

2 Փոխանակման վճարը գանձվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

Ծանոթացեք սոց․ մեդիայի մեր էջում վարքագծի հատուկ կանոններին։