Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Անհատական պահատեղեր

Անհատական պահատեղեր1

Ձեր թանկարժեք իրերը ապահով են

  • Առաջարկվում են չորս տարբեր չափերի պահատեղեր՝ հաճախորդի պահանջներին և կարիքներին համապատասխան
  • Անհատական պահատեղերը գտնվում են STATUS մասնաճյուղում՝ Բաղրամյան պողոտա 4/1, Կոմիտաս մասնաճյուղում` Կոմիտաս 3 և Գլխավոր գրասենյակում` Տերյան 66
  • Բոլոր պահատեղերը գտնվում են հատուկ կառուցված անվտանգության միջոցներով հագեցված չհրկիզվող սենյակում
  • Յուրաքանչյուր պահատեղ կարող է բացվել միայն արկղի տիրոջ անձնական բանալիով
  • Անհատական պահատեղից օգտվելու և արկղը բացելու հնարավորություն ունի միայն լիազորված անձը կամ նրա կողմից պատշաճ կերպով լիազորված ներկայացուցիչը
  • Պահատեղերը տրամադրվում են ամսական կամ տարեկան կտրվածքով միայն Բանկի STATUS հաճախորդներին, ովքեր հանդիսանում են հաշվետեր ավելի քան 12 ամիս:
Ապահովություն և գաղտնիություն

Ապահովություն

Գաղտնիություն

Չհրկիզվող սենյակ
Անհատական բանալի
Զրահապատ դուռ
Մեկուսացված առանձնասենյակներ
Ապահովություն և գաղտնիություն

Ապահովություն

Չհրկիզվող սենյակ

Գաղտնիություն

Անհատական բանալի

Ապահովություն

Զրահապատ դուռ

Գաղտնիություն

Մեկուսացված առանձնասենյակներ

Սակագներ

Վճար (մինչև մեկ տարի ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ

200,000 ՀՀ դրամ*

Մեծ
120,000 ՀՀ դրամ*
Միջին
90,000 ՀՀ դրամ*
Փոքր
50,000 ՀՀ դրամ*

Սակագներ

Վճար (մինչև մեկ տարի ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ

Մեծ

200,000 ՀՀ դրամ*

120,000 ՀՀ դրամ*

Էքստրա մեծ

Միջին

200,000 ՀՀ դրամ*

90,000 ՀՀ դրամ*

Էքստրա մեծ

Փոքր

200,000 ՀՀ դրամ*

50,000 ՀՀ դրամ*
Վճար (մինչև մեկ ամիս ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ

50,000 ՀՀ դրամ*

Մեծ, միջին
30,000 ՀՀ դրամ*
Փոքր
15,000 ՀՀ դրամ*
Վճար (մինչև մեկ ամիս ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ

Մեծ, միջին

50,000 ՀՀ դրամ*

30,000 ՀՀ դրամ*

Էքստրա մեծ

Փոքր

50,000 ՀՀ դրամ*

15,000 ՀՀ դրամ*
Այլ վճարներ

Անհատական պահատեղ շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելության դեպքում յուրաքանչյուր հավելյալ այցելության համար սահմանված վճար:

10 000 ՀՀ դրամ*

Առանց անձնական բանալու առկայության անհատական պահատեղի բացման վճար: 5 000 ՀՀ դրամ*
Կորած բանալին վերականգնելու վճար 15 000 ՀՀ դրամ*
Այլ վճարներ

Անհատական պահատեղ շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելության դեպքում յուրաքանչյուր հավելյալ այցելության համար սահմանված վճար:

Առանց անձնական բանալու առկայության անհատական պահատեղի բացման վճար:

10 000 ՀՀ դրամ*

5 000 ՀՀ դրամ*

Անհատական պահատեղ շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելության դեպքում յուրաքանչյուր հավելյալ այցելության համար սահմանված վճար:

Կորած բանալին վերականգնելու վճար

10 000 ՀՀ դրամ*

15 000 ՀՀ դրամ*

*Ներառյալ ԱԱՀ:

Հաճախորդը միաժամանակ կարող է ունենալ նշված պահատեղերից միայն՝ կամ 1 էքստրա մեծ, կամ 1 մեծ, կամ 2 միջին, կամ 2 փոքր, կամ 1 միջին և 1 փոքր չափի պահատեղ: 

Թարմացվել է` 04.06.20, 08:30