Անշարժ գույքի գնահատման և գրավադրման հետ կապված վճարներ

Վճարի տեսակը Վճարի չափը
Գույքի գնահատման վճար1 15,000 - 90,000 ՀՀ դրամ
Գրավի իրավունքի պետական գրանցման պետական տուրք և վճար 26,500 ՀՀ դրամ
Նոտարական ծառայության վճար (ներառյալ նոտարական վավերացման պետական տուրքը)
            Միայն գրավի պայմանագրի դեպքում 15,000 ՀՀ դրամ
            Գրավի և առուվաճառքի պայմանագրի դեպքում 20,000 ՀՀ դրամ
Պետ. Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող տեղեկանք գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ 10,500 ՀՀ դրամ
Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վճար 45,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի ապահովագրության արժեք Գույքի գնահատված արժեքի 0.18%

1 Սեղմեք այստեղ բանկի կողմից ընդունելի գնահատող ընկերությունների ցանկին ծանոթանալու համար:

Թարմացվել է` 03/12/2015 15:00