Անհատական պահատեղեր

Հիմնական այլ ծառայություններ

Անհատական պահատեղեր1

Ձեր թանկարժեք իրերը ապահով են

  • Պահատեղերը տրամադրվում են ամսական կամ տարեկան կտրվածքով
  • Անհատական պահատեղերը գտնվում են Կոմիտաս մասնաճյուղում` Կոմիտաս 3 կամ Գլխավոր գրասենյակում` Տերյան 66
  • Բոլոր պահատեղերը գտնվում են հատուկ կառուցված անվտանգության միջոցներով հագեցված չհրկիզվող սենյակում
  • Յուրաքանչյուր պահատեղ կարող է բացվել միայն արկղի տիրոջ անձնական բանալիով
  • Անհատական պահատեղից օգտվելու և արկղը բացելու հնարավորություն ունի միայն լիազորված անձը կամ նրա կողմից պատշաճ կերպով լիազորված ներկայացուցիչը
  • Պահատեղերը տրամադրվում են ամսական կամ տարեկան կտրվածքով միայն Էյչ-Էս-Բի-Սի STATUS հաճախորդներին
Ապահովություն Գաղտնիություն
Չհրկիզվող սենյակ Անհատական բանալի
Զրահապատ դուռ Մեկուսացված առանձնասենյակներ

Սակագներ
Վճար (մինչև մեկ տարի ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ 200,000 ՀՀ դրամ*
Մեծ 120,000 ՀՀ դրամ*
Միջին 90,000 ՀՀ դրամ*
Փոքր 36,000 ՀՀ դրամ*

Վճար (մինչև մեկ ամիս ժամկետով տրամադրման համար)

Էքստրա մեծ 50,000 ՀՀ դրամ*
Մեծ, միջին 30,000 ՀՀ դրամ*
Փոքր 15,000 ՀՀ դրամ*

Այլ վճարներ

Անհատական պահատեղ շաբաթական երկու անգամից ավելի այցելության դեպքում յուրաքանչյուր հավելյալ այցելության համար սահմանված վճար: 10 000 ՀՀ դրամ*
Առանց անձնական բանալու առկայության անհատական պահատեղի բացման վճար: 5 000 ՀՀ դրամ*

* Ներառյալ ԱԱՀ:
1 Հաճախորդը միաժամանակ կարող է ունենալ նշված պահատեղերից միայն՝ 1 էքստրա մեծ կամ 1 մեծ կամ 2 միջին կամ 2 փոքր կամ 1 միջին և 1 փոքր չափի պահատեղ:

Ժամկետային ավանդներ

Ժամկետային ավանդներ

Հետևեք, թե ինչպես են աճում Ձեր խնայողությունները

Մանրամասներ

Ժամկետային ավանդներ

Հետևեք, թե ինչպես են աճում Ձեր խնայողությունները

Մանրամասներ

Թարմացվել է` 02/02/2015 15:00