Հեռախոսային բանկային ծառայություն

Հեռախոսային բանկային ծառայություն

Ժամանակի և գումարի կրկնակի խնայողություն

Օգտվեք արտոնյալ սակագներից` նշված ծառայությունները հեռախոսային բանկային ծառայությունների միջոցով իրականացնելիս

Օգտվեք արտոնյալ սակագներից` նշված ծառայությունները հեռախոսային բանկային ծառայությունների միջոցով իրականացնելիս

Ծառայություն Գործող սակագին Արտոնյալ սակագին
Լրացուցիչ հաշվի բացում (միայն ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով) 3,000 ՀՀ դրամ անվճար
ՀՀ դրամով փոխանցումներ Հայաստանում 100 ՀՀ դրամ անվճար
Հավելյալ բանկոմատային քարտի թողարկում 3,000 ՀՀ դրամ անվճար1
Բանկոմատային քարտի վերաթողարկում 3,000 ՀՀ դրամ անվճար2
Արտարժութային փոխանցումներ (ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով) 0.3%
(Նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ )
0.1%
(Նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ)
Հաշվեկշռի հաստատման/ բանկային հաշվի/վարկի վերաբերյալ տեղեկանքներ 5,000 ՀՀ դրամ* 1,000 ՀՀ դրամ3*
Բանկային հաշվից քաղվածքի/գործարքի վավերացման փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում 6 ամիս և ավել վաղեմության դեպքում 3,000 ՀՀ դրամ* 1,000 ՀՀ դրամ 4*

1 Հավելյալ բանկոմատային քարտը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2 Վերաթողարկված բանկոմատային քարտը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3 Տեղեկանքը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4 Քաղվածքի/գործարքի վավերացման փաստաթղթի կրկնօրինակը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
* Ներառյալ ԱԱՀ

Մեկ զանգ և Դուք բանկում եք՝ անկախ ժամից և գտնվելու վայրից

+374 60 655 000

Մեկ զանգ և Դուք բանկում եք՝ անկախ ժամից և գտնվելու վայրից

+374 60 655 000

Թարմացվել է` 29/09/2016 15:00