Request Call Back

Ստուգեք Ձեր վարկունակությունը

2-րդ քայլ ՝ Խնդրում եմ զանգահարել ինձ

Խնդրում ենք լրացնել Ձեր տվյալները և մեր հաճախորդների սպասարկման բաժնի ներկայացուցիչը կզանգահարի Ձեզ 48 ժամվա ընթացքում:
Դուք սույնով լիազորում եք Բանկին օգտագործել և մշակել սույն ձևում առկա տեղեկությունները Ձեզ ծառայություններ մատուցելու նպատակով, ինչպես նաև Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ Ձեզ տեղեկատվական և գովազդային բնույթի հաղորդագրություններ ուղարկելու նպատակով:

*  
*  
* օրինակ` +71234567891
   օրինակ` example@company.net
Լրացուցիչ նշումներ` *  
Դուք HSBC-ի հաճախո՞րդ եք *    Այո
 Ոչ
Տառանիշերի նկար

Առանց գրավի վարկեր

Առանց գրավի վարկեր

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

  • Վավեր անձնագիր
  • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իրբանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան):
  • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներև/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` շահութահարկի/եկամտահարկի հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն:
  • Եթե դիմողը Բանկի հաճախորդ չէ, ապա նրա բանկային հաշվի վերջին 12 ամսվա քաղվածքները` աշխատավարձային փոխանցումներով, հաշիվների վերջին 12 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր:
  • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարողեն պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ: