Internet Banking Tariffs

Ինտերնետային բանկային ծառայություն1

Ժամանակի և գումարի կրկնակի խնայողություն

Օգտվեք արտոնյալ սակագներից` նշված ծառայությունները ինտերնետային բանկային ծառայությունների միջոցով իրականացնելիս

Ծառայություն Գործող սակագին Արտոնյալ սակագին
Լրացուցիչ հաշվի բացում (միայն ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով) 3,000 ՀՀ դրամ անվճար
ՀՀ դրամով փոխանցումներ Հայաստանում 100 ՀՀ դրամ անվճար
Հավելյալ բանկոմատային քարտի թողարկում 3,000 ՀՀ դրամ անվճար2
Բանկոմատային քարտի վերաթողարկում 3,000 ՀՀ դրամ անվճար3
Արտարժութային փոխանցումներ (ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով) 0.3%
(Նվազագույնը ՀՀ դրամ 6,000)
0.1%
(Նվազագույնը ՀՀ դրամ 6,000)
Հաշվեկշռի հաստատման/ բանկային հաշվի/վարկի վերաբերյալ տեղեկանքներ 5,000 ՀՀ դրամ* 1,000 ՀՀ դրամ4*
Բանկային հաշվից քաղվածքի/գործարքի վավերացման փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում 6 ամիս և ավել վաղեմության դեպքում 3,000 ՀՀ դրամ* 1,000 ՀՀ դրամ5*

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել Ինտերնետային Բանկային ծառայության տեխնիկական աջակցության կենտրոն՝ +374 (60) 655 444 հեռախոսահամարով:

1 Ինտերնետային/Մոբայլ բանկային ծառայությունները տրամադրվում են միայն Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին:
2 Հավելյալ բանկոմատային քարտը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
3 Վերաթողարկված բանկոմատային քարտը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
4 Տեղեկանքը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
5 Քաղվածքի/գործարքի վավերացման փաստաթղթի կրկնօրինակը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
* Ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է` 29/09/2016 15:00