Internet Banking Services

Ինտերնետային բանկային ծառայություն1

Ծառայության սակագներ

 • Ծառայության գրանցման միանվագ վճար - Անվճար
 • Ամսական օգտագործման վճար - Անվճար
 • Օնլայն անվտանգության սարքի փոխարինում նորով
  • Սարքի անսարքության դեպքում – Անվճար
  • Սարքի կորստի կամ գողության դեպքում (երբ այն ֆիզիկապես առկա չէ) – 5,000 ՀՀ դրամ*
 • Բանկային ծառայությունների օգտագործում - համաձայն ծառայությունների սակագների

Ծառայությունների ամբողջական ցանկ

 • 24 / 7 ռեժիմով տեսնել Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանում առկա Ձեր հաշիվները
 • Իրականացնել Ձեր ամենօրյա բանկային գործարքները, ստուգել հաշիվների մնացորդները և տեսնել հաշիվների շարժը
 • Փոխանցումներ կատարել Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանում առկա Ձեր հաշիվների միջև կամ Հայաստանում գործող այլ բանկերի հաշիվներին
 • Փոխանցումներ կատարել Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի այլ հաճախորդներին կամ Հայաստանում գործող այլ բանկերի հաշիվներին
 • Արտարժույթով գումարներ փոխանցել արտասահման
 • Կատարված գործարքների մասին ստանալ SMS տեղեկացումներ Ձեր բջջային հեռախոսին
 • Կատարել կրեդիտ քարտի վճարումներ
 • Ստուգել կրեդիտ քարտի մնացորդը**
 • Կատարել վարկերի մարումներ
 • Օնլայն դիմել տարբեր բանկային ծառայությունների համար
 • Ձևակերպել ապագա պարբերական փոխանցումների իրականացման հանձնարարական
 • Ստանալ քաղվածքները և գործարքների ստացականները ինտերնետային բանկային ծառայության միջոցով` էլեկտրոնային տարբերակով
 • Օգտվել համակարգի կողմից առաջարկվող անհատական ծանուցումներից և հայտարարություններից
 • Փոփոխել/թարմացնել Ձեր անձնական տվյալները
 • Պատվիրել չեկային գրքույկներ և կասեցնել չեկային վճարումներ
 • Ուղարկել հաղորդագրություններ բանկին` Էյչ-Էս-Բի-Սի-ի ինտերնետային բանկային համակարգի միջոցով
 • Բացել նոր ավանդային հաշիվներ և փոփոխել ավանդների մարման պայմանները
 • Բացել նոր խնայողական և ընթացիկ հաշիվներ
 • Կատարել հարցումներ ժամկետային ավանդների տոկոսադրույքների և ընթացիկ/խնայողական հաշիվների մնացորդների մասին

Կարևոր նշում
Բանկը կարող է վաղաժամկետ դադարեցնել Հաճախորդի հետ կնքած Ինտերնետ/Մոբայլ բանկային ծառայությունից օգտվելու պայմանագիրը, եթե վերջին 12 ամիսների ընթացքում Հաճախորդի Ինտերնետ/Մոբայլ բանկայյին համակարգի օգտագործողի անունը ակտիվ չի եղել (Հաճախորդը համակարգ մուտք չի գործել):

1 Ինտերնետային/Մոբայլ բանկային ծառայությունները տրամադրվում են միայն Ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին:
* Ներառյալ ԱԱՀ
** Կրեդիտ քարտի մնացորդը ներկայացվում է նախորդ բանկային օրվա դրությամբ:

Մոբայլ Բանկ

Մոբայլ Բանկ

Հաշիվների պարզ և անվտանգ կառավարում Ձեր iPhone®, iPad® և AndroidTM սարքերով:

Մանրամասներ ...

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք տեխնիկական աջակցության կենտրոն`
+374 60 655 444

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Մոբայլ Բանկ

Մոբայլ Բանկ

Հաշիվների պարզ և անվտանգ կառավարում Ձեր iPhone®, iPad® և AndroidTM սարքերով:

Մանրամասներ ...

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք տեխնիկական աջակցության կենտրոն`

+374 60 655 444

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 16/08/2016 15:00