Ծանուցում

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ն / Բանկ / ստացել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հաշվի օպերատորի կարգավիճակ:

Բանկի բոլոր հաճախորդները, ինչպես նաև պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի բոլոր մասնակիցները կարող են Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

  • Անձնական տվյալների փոփոխություն
  • Ֆոնդերի կառավարչի և ֆոնդի ընտրություն
  • ՀՀ օրենսդրությամբ հաշվի օպերատորների համար սահմանված այլ գործառնություններ


Շնորհակալություն մեր ծառայություններից օգտվելու համար:

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸԹարմացվել է` 16/01/2014 15:00