HSBCnet - Առավելությունները | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

HSBCnet - Առավելությունները

Կազմակերպության հաշիվներից օգտվելու շուրջօրյա հնարավորություն

 • Արագ տեղեկատվություն հիմնավորված որոշումներ կայացնելու համար
  • Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ում սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռների և գործարքների արտացոլում իրական ժամանակում
  • Էյչ-Էս-Բի-Սի Խմբի անդամ և այլ բանկերում սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռների և գործարքների դիտարկում *
  • Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ում սպասարկվող հաշիվների մինչև 180 օր պատմություն ունեցող գործարքների և հաշվեկշիռների դիտարկում
  • Բազմակողմանի հաշվետվությունների տրամադրում օնլայն կամ հաշվետվությունների և ֆայլերի ներբեռնման միջոցով
  • Օրական քաղվածքների ներբեռնում համակարգիչ
  • Էլ. փոստի միջոցով ավիզոների ստացում
 • Ձեր ֆինանսների օնլայն կառավարում
  • Միջազգային և տեղական վճարումներ ձեռքով մուտքագրման և/կամ ֆայլի ներբեռնման միջոցով
  • Փոխանցումներ Բանկում սպասարկվող հաշիվների միջև
  • Վճարման հանձնարարականի փոփոխում
  • Վճարման հանձնարարականի չեղարկում
  • Վճարման հանձնարարականի պարզաբանում
 • Ադմինիստրատորական միջոցներ և հաճախորդների սպասարկում
  • Հաճախորդների շարունակական սպասարկում և տեխնիկական խորհրդատվություն
  • Նախնական ուսուցում` այց հաճախորդին
  • Անվճար խորհրդատվություն հեռախոսով
  • 5 անվտանգության սարք
  • Համակարգի ադմինիստրատորական միջոցներ
  • Կատարված գործողությունների ցանկ

* Այլ բանկի կողմից սպասարկվող հաշիվների հաշվեկշիռը և գործարքների արտացոլումը հաճախորդին հասանելի կլինեն, եթե Էյչ-Էս-Բի-Սի-ի և այդ բանկի միջև առկա է համապատասխան համաձայնագիր:

Թարմացվել է` 16/01/2018 15:00