Կանխիկ գործառույթներ

Կանխիկով ծառայություններ

Կանխիկով գործարքներ / գործառնություններ

Կանխիկի մուտքագրում Անվճար
Կանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացում
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո1 Անվճար
Անկանխիկ գումարների կանխիկացում2
ՀՀ դրամով 0.2%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար/եվրո
    Մինչև 1,000 միավոր 2,000 ՀՀ դրամ
    1,000 և ավել միավոր 0.5%
Այլ արժույթներով 1.5%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով հնամաշ թղթադրամների փոխանակում, եթե պահպանված են անհրաժեշտ պաշտպանական հատկանիշները և մասերը 5%

1 Այլ արժույթների համար տես անկանխիկ գումարների կանխիկացման սակագները:
2 Փոխանակման, հաճախորդի այլ հաշիվներից փոխանցման (եթե գումարները մուտքագրվել են կանխիկով) կամ Բանկի կողմից տրամադրված վարկային գումարների (բացառությամբ կրեդիտ քարտերի) դեպքում չի կիրառվում:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 22/09/2015 15:00