Time Deposit

Ժամկետային ավանդներ

Ավանդային հաշվի բացման վճար1 Անվճար
Ավանդային հաշվի նվազագույն մուտք 4,000,000 ՀՀ դրամ
10,000 ԱՄՆ դոլար
10,000 Եվրո

 

Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքներ (%)

Ամիս
  1 3 6 9 12 18 24
ՀՀ դրամ 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.00 7.50
ԱՄՆ դոլար 0.25 0.50 1.00 1.25 1.50 1.50 1.50
Եվրո 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25    


Վերոհիշյալ տոկոսադրույքները տարեկան են: ՀՀ դրամով Ժամկետային ավանդների տոկոսադրույքները գործում են 29/05/2018-ից, ԱՄՆ դոլարինը` 01/04/2018-ից, եվրոյինը 11/01/2010-ից:

1 Ժամկետային ավանդային հաշիվը բացվում է միայն ՀՀ դրամով և/կամ Ավանդի առժույթով ընթացիկ հաշվի առկայության դեպքում

Թարմացվել է` 24/05/2018 15:00