Resolutions

Հիշողությունների հետևից
#ՄեկՔայլՄոտ

Ձեր երազանքներն իրականություն դարձրեք HSBC սպառողական վարկի գրավիչ պայմանների օգնությամբ

 
17%-19%*
տարեկան անվանական տոկոսադրույք
մինչև
2մլն**
ՀՀ դրամ
 
Առանց գրավի պահանջի և երաշխավորի

* 19%` ստանդարտ տոկոսադրույք, 17%` STATUS և PLUS հաճախորդների համար գործող արտոնյալ տոկոսադրույք

** 3 մլն ՀՀ դրամ՝ STATUS և PLUS հաճախորդների համար

 • Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք վճարում եք
  միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին
 • 6-36 ամիս ժամկետով1
 • Վարկի չափ՝ ամսական զուտ աշխատավարձի առավելագույնը քառապատիկի չափով2
 • Անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի մասնաճյուղերից
  և բանկոմատներից
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող մնացորդով
  կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
 • Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքիՆշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է միայն նշված ամսաթվից հետո տրամադրված վարկերի դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

1 25-36 ամիս ժամկետով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի աշխատավարձային հաճախորդներին:
2 Եթե ամսական զուտ եկամուտը կազմում է 400 000 ՀՀ դրամ կամ ավելի և վարկերի գծով ամսական մարումներ-եկամուտ հարաբերակցությունը փոքր է 50%-ից, ապա վարկի առավելագույն չափը կազմում է մինչև ամսական զուտ աշխատավարձի 6-ապատիկը (կիրառելի է միայն Բանկի աշխատավարձային հաճախորդների համար): Այն դեպքում, երբ անհատական սպառողական վարկի առավելագույն գումարը գերազանցում է Ձեր ամսական զուտ եկամտի քառապատիկը, ապա Դուք չեք կարող Բանկում ունենալ կրեդիտ քարտ կամ Օվերդրաֆտ:

Անկյուն բոլորի համար
#ՄեկՔայլՄոտ

Ձեռք բերեք Ձեր նոր բնակարանը կամ առանձնատունը HSBC հիփոթեքային վարկի օգնությամբ

Աղյուսակում նշված պայմաններն ՀՀ դրամով վարկերի համար են: ԱՄՆ դոլարով վարկերի պայմաններին ծանոթացեք այստեղ:

 
13%-14%*
տարեկան անվանական տոկոսադրույք
մինչև
200մլն
ՀՀ դրամ
 
Մինչև 15 տարի
Գույքի գնահատված արժեքի մինչև 90%-ի չափով

* 14%` ստանդարտ տոկոսադրույք, 13%` STATUS և PLUS հաճախորդների համար գործող արտոնյալ տոկոսադրույք

 • Հիփոթեքային վարկեր անշարժ գույքի թե՛ ձեռքբերման, թե՛
  վերանորոգման համար
 • Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք
  վճարում եք միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող
  մնացորդով կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
 • Վարկավորում նաև ԱՄՆ դոլարով (ԱՄՆ դոլարով եկամուտ ունեցող հաճախորդների համար)Նշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է միայն նշված ամսաթվից հետո տրամադրված վարկերի դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Կյանքի նոր փուլ
#ՄեկՔայլՄոտ

Կյանքի կարևոր իրադարձությունները ֆինանսավորեք HSBC անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկի միջոցով

Աղյուսակում նշված պայմաններն ՀՀ դրամով վարկերի համար են: ԱՄՆ դոլարով վարկերի պայմաններին ծանոթացեք այստեղ:

 
15%
տարեկան անվանական տոկոսադրույք
մինչև
60մլն
ՀՀ դրամ
 
մինչև
10
տարի
 
Գույքի գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով
 • Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք վճարում եք
  միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին
 • Անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի մասնաճյուղերից
  և բանկոմատներից
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող մնացորդով
  կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
 • Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքի
 • Վարկավորում նաև ԱՄՆ դոլարով (ԱՄՆ դոլարով եկամուտ ունեցող հաճախորդների համար)Նշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է միայն նշված ամսաթվից հետո տրամադրված վարկերի դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Նոր ոճ՝ դրական լիցքեր
#ՄեկՔայլՄոտ

Գրավիչ զեղչեր և բազում առավելություններ Ձեր HSBC MasterCard-ով վճարելիս

սկսած
16%
տարեկան անվանական տոկոսադրույքից
մինչև
45 օր
անտոկոս վարկավորում1
Զեղչեր Հայաստանի ավելի քան 120 վայրերում

home&Away միջազգային առաջարկներ շուրջ 40 երկրներում
 • Ընտրեք Ձեր ապրելակերպին լավագույնս համապատասխանող
  Կրեդիտ Քարտ
 • Գնեք հիմա, վճարեք հետո՝ ամսական մարելով օգտագործված
  գումարի ընդամենը 10%-ը
 • Ստացեք գործարքների ծանուցում անվճար SMS հաղորդագրությունների
  միջոցովՆշումներ

 • տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է ինչպես նոր այնպես էլ առկա քարտերի դեպքում:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

1 Արտոնաշրջանը կիրառելի է միայն անկանխիկ գործարքների համար: Արտոնաշրջանը չի գործում ՄաստերՔարտ Ստանդարտ Flexi Քարտի դեպքում:

Սպասված հանգստյան օրեր
#ՄեկՔայլՄոտ

HSBC օվերդրաֆտի հետ եղեք անհոգ Ձեր ընթացիկ ծախսերի համար

 
16%-18%*
տարեկան անվանական տոկոսադրույք
50,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ

* Կիրառվող տոկոսադրույքը 18% է: Սակայն օվերդրաֆտի սահմանաչափի 70% -ից ավել օգտագործման դեպքում՝ 70%-ը գերազանցող գումարի վրա կկիրառվի 16% տարեկան անվանական տոկոսադրույք

 • Առանց տրամադրման և հաշվի սպասարկման վճարի
 • Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործած գումարի վրա
 • Անվճար կանխիկացում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և մասնաճյուղերից
 • Տրամադրվում է անժամկետՆշումներ

 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:
 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է ինչպես նոր այնպես էլ առկա օվերդրաֆտի դեպքում:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թեստ-դրայվ
#ՄեկՔայլՄոտ

Իրականացրեք մեքենա վարելու Ձեր ծրագրերը HSBC ավտոմեքենայի վարկի օգնությամբ

 
16%
տարեկան անվանական տոկոսադրույք
մինչև
20մլն
ՀՀ դրամ
Ավտոմեքենայի գնահատված արժեքի մինչև 70%-ի չափով
 • Առանց ամսական կամ տարեկան սպասարկման վճարի.Դուք վճարում
  եք միայն մեկ անգամ վարկի տրամադրման պահին
 • 6-60 ամիս ժամկետով
 • Մարման եղանակի ընտրության հնարավորություն` նվազող
  մնացորդով կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով (անուիտետ)
 • Առանց վաղաժամկետ մարման տուգանքիՆշումներ

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ուժի մեջ է 2017թ. փետրվարի 1-ից և կիրառելի է միայն նշված ամսաթվից հետո տրամադրված վարկերի դեպքում:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին ծանոթացեք այստեղ:

Ցանկանու՞մ եք դիմել

Դիմել օնլայն

Կամ զանգահարեք

060 655 500

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 09/03/2017 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վավեր անձնագիր, կացության քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իր բանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան)
 • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներ և/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` հարկային հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն
 • Այլ բանկերից հաշվի պատմություն ներկայացնելու դեպքում՝ բանկային հաշվի քաղվածքները վերջին 6 ամսվա աշխատավարձային փոխանցումներով (աշխատավարձային հաճախորդներ), հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ, եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր (ոչ աշխատավարձային հաճախորդներ)
 • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ
 
 

Օվերդրաֆտի մարման կարգը

Հաճախորդին յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվում է քաղվածք, որտեղ արտացոլվում է Օվերդրաֆտի սահմանաչափից ընթացիկ ամսվա օգտագործված գումարի չափը, հաշվեգրված տոկոսագումարը և վճարման ենթակա նվազագույն գումարը:

Քաղվածքի տրամադրման օրը ընտրվում է հաճախորդի կողմից:

Օվերդրաֆտի վճարման ենթակա նվազագույն գումարի մարումը պետք է կատարվի քաղվածքի տրամադրումից 5 օրվա ընթացքում՝ Վճարման օրը, օգտագործված գումարի և հաշվեգրված տոկոսագումարի նվազագույնը 10%-ի չափով:

Նվազագույն մարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտին կցված հաշվից՝ Վճարման օրը, կամ ոչ-ավտոմատ կերպով օվերդրաֆտի հաշվին սովորական փոխանցում կատարելով՝ քաղվածքի տրամադրումից մինչև Վճարման օրը ընկած ժամանակահատվածում:

Ցանկացած մուտքային գործարք Օվերդրաֆտի հաշվին Քաղվածքի տրամադրման և Վճարման օրերի միջակայքում կուղղվի նվազագույն գումարի մարմանը, եթե այդպիսին առկա է: Վերջինիս զրոյական լինելու դեպքում փոխանցված գումարը կմուտքագրվի Օվերդրաֆտի հաշվին:

Կարևոր նշումներ.

 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ Օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի վրա, և գանձվում է օվերդրաֆտի հաշվից՝ քաղվածքի տրամադրման օրը1:
 • Հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման ՀՀ դրամով:
 • Օվերդրաֆտի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում:
 • Բանկն իր հայեցողությամբ կարող է կատարել մարման ենթակա գումարների գանձում Հաճախորդի Բանկում գտնվող այլ հաշվից, հիմնական հաշվին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում:

1 Տոկոսագումարի մարումը մինչև քաղվածքի տրամադրման օրը հնարավոր է միայն մասնաճյուղի և Հեռախոսային բանկային ծառայության միջոցով: