Time Deposit

Ժամկետային ավանդներ

Ավանդային հաշվի բացման վճար1 Անվճար
Ավանդային հաշվի նվազագույն մուտք 4,000,000 ՀՀ դրամ
10,000 ԱՄՆ դոլար
10,000 Եվրո

 

Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքներ (%)

Ամիս
  1 3 6 9 12 15 18 24
ՀՀ դրամ 4.00 5.00 7.00 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50
ԱՄՆ դոլար 0.75 1.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Եվրո 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25      


Ամիս
  1 3 6 9 12 15 18 24
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կազմում է (տոկոսագումարը ժամկետի վերջին վճարելու դեպքում)
ՀՀ դրամ 4.07 5.10 7.12 7.57 8.00 7.92 7.85 8.17
ԱՄՆ դոլար 0.75 1.00 1.51 2.00 2.00 2.00 2.00 1.98
Եվրո 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25      
Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը կազմում է (տոկոսագումարի միջանկյալ (ամսական) վճարման դեպքում)
ՀՀ դրամ 4.07 5.12 7.23 7.76 8.30 8.30 8.30 8.84
ԱՄՆ դոլար 0.75 1.00 1.51 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
Եվրո   0.25 0.25 0.25 0.25      

Վերոհիշյալ տոկոսադրույքները տարեկան են: ՀՀ դրամով Ժամկետային ավանդների տոկոսադրույքները գործում են 10/12/2017-ից, ԱՄՆ դոլարինը` 10/12/2017-ից, եվրոյինը 11/01/2010-ից:

1 Ժամկետային ավանդային հաշիվը բացվում է միայն ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշվի առկայության դեպքում

Թարմացվել է` 11/01/2018 15:00